Partnersamverkan för små- och medelstora företag med Masters

Partnersamverkan för små- och medelstora företag med
Masters studenter från MATIX
September 2016 – juni 2017
Management av tillväxtföretag I MATIX I Handelshögskolan vid Göteborgs universitet I www.matix.se
Vår filosofi bygger på att matcha
nyfikna företag med studenter
som antagits till MATIX för att
fördjupa sig i att leda, driva och
utveckla företag som växer.
Concept
Win-Win
Success
30 små- och medelstora företag
deltar årligen som Partnerföretag
för kunskapsgenererande utbyte
Bengt Rodung Founding Partner Findwise AB
Management av tillväxtföretag I MATIX I Handelshögskolan vid Göteborgs universitet I www.matix.se
Hur går det till? Träffa Philip Lagström på partnerföretaget LUDA
Höst
Innovation &
Företagsamhet
Vår
Strategisk
affärsutveckling Förändringsledning
Vetenskaplig
Magisteruppsats
September
Juni
Ledarskap &
personlig utveckling
Att leda &
expandera
Lärande team &
Affärsutvecklingsteam
Management av tillväxtföretag I MATIX I Handelshögskolan vid Göteborgs universitet I www.matix.se
Delta som Partnerföretag till MATIX
Välkommen att ta kontakt!
www.matix.se
[email protected]
MATIX medfinansieras inom ramen för
Västra Götalandsregionens tillväxtprogram.
Robert Orbelin Verksamhetsledare
[email protected]
0708-648164
Johanna Fransson
[email protected]
0709-488182
Management av tillväxtföretag I MATIX I Handelshögskolan vid Göteborgs universitet I www.matix.se