Finland blir självständigt

advertisement
Finland blir självständigt
Marsrevolutionen och
Finland
• mars: Revolution i Ry pga.
Motgångar i 1VK och hungersnöd
• Tsaren måste abdikera => Tillfällig
regering med Alexander Kerenskij
• I Finland kom revolutionen som en
överraskning
• Nya ryska regeringen:
Marsmanifestet, som återtar alla
förryskningsåtgärder
• Med andra ord: Finland återfår sin
autonomi
• Finland hamnade i en helt ny
situation: Ingen tsar och oklart
förhållande till nya ledarna
• Lantdagen inkallades, förryskade
regeringen avskedades
• Socialdemokraterna i knapp
majoritet. Svinhufvud blev ny
prokurator
• Soc. Demokraterna stiftade en 8h
arbetsdag och införde allmän rösträtt
också i kommunala val
Maktlagen
• Tanken att FI borde utnyttja den
uppkomna situationen: göra i största
möjliga utsträckning landet
oberoende av RY
• Borgerliga mer försiktiga än soc.
Dem.
• FI Försökte få ryska regeringen på
våren att gå med på att utvidga vår
autonomi
• RY var inte villig
• =>18.7 1917 godkände lantdagen
maktlagen enligt vilken lantdagen
övertog den högsta makten i
inrikespolitiska frågor. Utrikespolitik
och försvar skulle också i
fortsättningen skötas av de ryska
myndighterna
• Kerenskijs regering klarade av
kuppen, och vägrade att godkänna
maktlagen. Den upplöste vår lantdag
och utlyste nyval.
Oro i samhället
• Handelsförbindelserna västerut var
avbrutna
• Efter marsrevolutionen avstannade
också handeln med RY.
• Fi beroende av import av spannmål,
och bara 40 % av behovet täcktes av
inhemska produktionen
• Tog i bruk ransonering av livsmedel
(kortsystem)
• Livsmedelssituationen ledde till
plundring och kravaller i bl.a. H:fors
och Åbo
• För att upprätthålla ordningen
skapades igen frivilliga
ordningsstyrkor:
• De borgerliga hade sina skyddskårer,
medan socialisterna sina röda
garden
Självständighetsförklaringen
• I November 1917 störtade
bolsjevikerna den tillfälliga
regeringen
• Makten togs över av Lenin
• Nu började de borgerliga också
kräva självständighet (pga. rädsla
för kommunismen)
• 15.11 1917 antog lantdagen en ny
maktlag
• Där nämndes inget om utrikespolitik
eller försvar = i praktiken en
självständighetsförklaring
• En helt borgerlig regering tillsattes
med Svinhufvud
• 4.12 1917 föreslog senaten för
lantdagen att FI skulle utropas till
självständig stat
• 6.12 1917 godkände lantdagen
förslaget
• Den viktigaste uppgiften för senaten
var att få andra stater att erkänna
Finlands nya ställning
• Västmakterna/norden och även TY
förhöll sig avvaktande, pga. Läget i
Europa (1vk..) och för att man var
osäker hur RY skulle reagera
• 4.1. 1918 erkände
folkkommissariernas råd officiellt
Finlands självständighet
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards