Filkommunikation
via internetbanken företag
Med filkommunikation via
internetbanken företag kan du
föra över information från din
leverantörsreskontra till banken
och BGC via internetbanken. Du
kan även hämta filer med
återredovisning av dina bankgirobetalningar. Tjänsten kan
integreras med ditt ekonomisystem. Du kan enkelt se de
senaste sextio dagarnas skickade filer, vilka filer som väntar
på attestering samt vad det är
du attesterar.
Så fungerar det
Betalningarna görs från det bankgiroanslutna konto som du använder
för svenska betalningar, utlandsbetalningar eller löner.
Med filkommunikation via
internetbanken företag hämtar du
din fil med betalningar direkt från
din leverantörsreskontra till
internetbanken och du slipper
knappa in dina betalningar en gång
till. Det vinner du mycket tid på.
Lägg in fil:
E0070 2013.07
Förutsättningar
Filkommunikation via Internetkontoret förutsätter att ditt företag
har någon form av ekonomisystem
med en reskontra där betalningsunderlaget skapas. Tjänsten fungerar oberoende av system så länge
det går att spara en betalfil i BGC:s
format. För att hämta och skicka
filer behöver du någon av våra
tjänster, till exempel
Leverantörsbetalningar (LB), Löner
(KI) eller Utlandsbetalningar på fil
(Sisu). Du behöver även behörighet
på internetbanken företag som
motsvarar den transaktionstyp som
finns i filen, till exempel svenska
betalningar eller utlandsbetalningar.
Registrera dina fakturor i företagets ekonomisystem som vanligt:
•
Du får samma möjligheter att
styra behörighet och beloppsbegränsningar som övriga betalningstjänster på
internetbanken företag (dock
inte limiter på
utlandsbetalningar).
•
Du behöver inte installera eller
köpa ny programvara för kommunikation.
•
Du kan minimera tidskrävande
moment i dina betalningsrutiner.
•
Du kan signera filerna var som
helst, bara det finns en internetuppkoppling.
1. Skapa ett betalningsförslag.
2. Spara betalningsförslaget i en fil
på din dator.
3. Logga in på internetbanken och
välj Betalning, Filkommunikation, Lägg in fil.
4. För att hämta filer välj Betalning,
Filkommunikation, Hämta fil.
Spara filen på din dator.
1. Markera filen som du vill bifoga
och välj Lägg in.
2. Välj filtyp – Utlandsbetalningar/
Svenska betalningar/Löner eller
Autogiro.
Filformat
För att använda filkommunikation
via internetbanken företag behöver
du ett filformat som accepteras av
BGC. Se över ditt företags filformat
och uppdatera i förekommande fall.
Aktuellt filformat hittar du på BGC:s
webbplats: www.bgc.se under För
företag/Support/Exempelfiler.
3. Klicka på Lägg in.
4. Du får ett godkännande om filen
är OK. I kvittensen visas:
– filens namn
– filtyp
– antal transaktioner
– filens totalsumma
5. Observera att lönefiler måste
skickas senast klockan 18.00 två
vardagar före lönedag.
Fördelar
Filkommunikation har många fördelar. Här följer några av dem:
•
Du kan på ett enkelt och säkert
sätt både hämta och skicka dina
betalningsfiler över internet.
Välkommen!
Mer information
Kontakta din rådgivare eller besök
närmaste SEB-kontor om du vill veta
mer. Du kan också kontakta
Telefonbanken eller besöka vår
webbplats.
Telefon: 0771-62 53 53
Internetsupport: 0771-24 11 11
E-post: [email protected]
Webbplats: www.seb.se/foretag