Internetbanken Företag

advertisement
Banken via Internet för företag, föreningar och organisationer ingår i vårt
Företagspaket där vi samlat de bank- och betaltjänster ditt företag behöver
Betalningar och överföringar
Med Internetbanken Företag kan du göra alla typer
av betalningar inom Sverige och till utlandet eller
hämta betalningar från fil från företagets ekonomisystem.
Enkelt att föra över pengar till
PlusGirokontot
Du kan göra överföringar till ert PlusGiro-konto
från vissa andra banker. Uppgifter om vilka banker
som är anslutna finns i Internetbanken Företag. Ett
enkelt sätt att öka saldot på kontot och få täckning
för era betalningar.
Snabb redovisning för PlusGirokonton
Elektroniska kontoutdrag kan hämtas från kl 06.00
dagen efter bokförd betalning. Du har även möjlighet att se kontoutdrag för önskad tidsperiod, upp till
15 månader bakåt i tiden. För utökad redovisning
finns en direktlänk till eRedovisning med bilder av
papperskontoutdrag och övriga specifikationer.
Elektronisk fakturering mellan företag
Allt fler företag efterfrågar elektroniska fakturor.
Genom att välja till tjänsten e-faktura Företag via
Internetbanken Företag kan du både fakturera och ta
emot fakturor via Internet.
Elektronisk signering skyddar
betalningarna
I Internetbanken Företag används individbaserad
säkerhetslösning. För ökad trygghet kan elektronisk
signering av betalningar göras med två personer i
förening.
Fonder
Att placera i fonder är ett sätt att ge företagets kapital möjlighet att växa. Via Internetbanken Företag
får du en överblick av företagets fondportfölj i
Nordea och kan även köpa, sälja, omplacera samt
månadsspara i fonder.
Placeringsfördelaren för Företag
Med hjälp av Placeringsfördelaren kan du placera
företagets överskottslikviditet enligt en fördelningsnyckel som du själv bestämmer.
Sparkonto Företag
Sparkonto Företag passar företag och föreningar
som vill ha en riskfri placering på kort sikt. Kontot
ger bättre ränta än transaktionskontot och samtidigt
blir sparkapitalet lätt tillgängligt. I Internetbanken
Företag gör du enkelt överföringar till och från
kontot.
Försäkringar
Nordea Liv & Pension kan skräddarsy företagsbetalda pensionslösningar och i Internetbanken
Företag får du en bra överblick av era försäkringar
och pensioner.
Lån
Nordea erbjuder finansiering för ert nuvarande och
framtida behov med hänsyn till företagets ekonomi
och utvecklingsmöjligheter. I Internetbanken
Företag får du en överblick av lånen i Nordea.
Marknadsinformation
Med Marknadsinformation får du tillgång till information om aktiemarknaden och ekonominyheter.
Du kan följa kurserna på Stockholmsbörsen och
övriga nordiska börser, börsnyheter och indexutveckling, utveckling på räntor, valutor, fonder,
aktier, aktieobligationer och pensionssparande.
Tilläggstjänster
Genom att välja till tjänster kan du få tillgång till
• Administration av Tjänstepensioner från
Nordea Liv & Pension.
• Trade Finance Net Services – transaktions- och
informationssystem för hantering av inkasson,
remburser och internationella garantier.
• Aktiehandel – ger dig möjlighet att enkelt
handla med värdepapper.
• Fakturabelåning – omvandla företagets kundfordringar till likvida medel.
• eMarkets – elektronisk valutahandel och
fastränteplaceringar.
Nordea Bank AB (publ) org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm 2012-10
Internetbanken Företag
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards