Prislista företag 2017

advertisement
Prislista 2017 - Företag
Konto/information
Företagskonto SEK 0 kr
Valutakonto 0 kr
Bankgiroanslutning (Euro och SEK) per BG. nr. 250 kr/år
Kontoinformation internetbanken/telefon/mobilbanken0 kr
Kvartalskontoutdrag 0 kr
Månadskontoutdrag 250 kr/år
Dagligt kontoutdrag 2 000 kr/år
Löner
Lön Bas (SUS) Swedbank lön
250:-/år
1:50/st
Bankgirot – KI 250:-/år
2:-/st
Lönelista i internetbanken 250:-/år
Återredovisning internetbanken
0:Återredovisning papper
15:-
Priser företagspaket 2017
Företagspaket blankett Företagspaket e-cm Företagspaket Dator
Föreningspaket blankett Föreningspaket e-cm Kort
Visa Business Card Bankkort Business
American Express Corporate Card 450:-/år
350:-/år
525:-/år
Kommunikation
Filöverföring i Internetbanken företag 300:-/år
1 750 kr
750 kr
1 250 kr
1 000 kr
500 kr
Inbetalningar
Insättningsuppgift från Bankgirot - internetbanken
0 kr
Insättningsuppgift från Bankgirot - papper
25 kr/st
Autogiro
1:80 kr/st
Swish
1:50 kr/st
Uppräkning av dagskassa 75 kr
Expressinsättning 125 kr
Utbetalningar
Svenska leverantörsbetalningar
Internetbetalningar 500 kr/år
400 st bankgirotransaktioner ingår därefter
för bankgirotransaktioner 1:50 kr/st
Samtliga plusgirotransaktioner kr 3 kr/st
Leverantörsbetalningar (LB) 1 000 kr/år
Samtliga plusgirotransaktioner kr 3 kr/st
Per transaktion i Euro kr 3 kr/st
Kontantutbetalning 20 kr/st
Kuvertbetalningar (BG Direkt) 1 500 kr/år
400 st transaktioner ingår därefter (kuvertbet) 4:50 kr/st
Stopp i täckningskontrollen 250 kr/st
Avisering från Bankgirot - fil
0 kr
Avisering från Bankgirot - papper
25 kr
Övriga tjänster priser exkl.moms
e-bokföring för autokontering Företag
e-bokföring enskild firma
Kortinlösen bankkort Kortinlösen kredit och
betalkortsamt utländska kort Kortinlösen via internet
250:-/avtal/mån
125:-/avtal/mån
Enligt avtal
Enligt avtal
Enligt avtal
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris.
Vid behov av andra lösningar är du välkommen att kontakta banken.
2017 års priser gäller per 2017-01-01.
Reservation för eventuella prisändringar.
Internationella utbetalningar via fil och internetbanken
Swedbankbetalning 1:50 kr/st
Europabetalning 1:50 kr/st
Europabetalning urgent
150 kr/st
Internationell betalning
50 kr/st
Internationell betalning urgent
100 kr/st
Manuella betalningar
EU-betalningar Internationell betalning normal
Internationell betalning urgent
100 kr/st
100 kr/st
150 kr/st
www.tidaholms-sparbank.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards