Inbetalningar Utbetalningar www.tidaholms

advertisement
Prislista
Våra vanligaste betaltjänster för företag 2016
Konto/information
Företagskonto SEK 0:Valutakonto 0:Bankgiroanslutning (Euro och SEK) per BG. nr. 250:-/år
Kontoinformation internetbanken/telefon/mobilbanken 0:Kvartalskontoutdrag 0:Månadskontoutdrag 250:-/år
Dagligt kontoutdrag 2 000:-/år
Priser företagspaket 2015
Företagspaket blankett Företagspaket e-cm Företagspaket LB 1 Föreningspaket blankett Föreningspaket e-cm 1 750:750:1 250:1 000:500:-
Inbetalningar
Insättningsuppgift från Bankgirot - internetbanken
0:Insättningsuppgift från Bankgirot - papper
15:-/st
Autogiro
1:80 :-/st
Swish
1:50 :-/st
Överföring från eget Plus Girokonto
3000 :-/år
Uppräkning av dagskassa 60:Expressinsättning 95:-
Utbetalningar
Svenska leverantörsbetalningar
Internetbetalningar 500:-/år
400 st bankgirotransaktioner ingår därefter
för bankgirotransaktioner 1:50:-/st
Samtliga plusgirotransaktioner kr 3:-/st
Leverantörsbetalningar (LB) 1 000:-/år
Samtliga plusgirotransaktioner kr 3:-/st
Per transaktion i Euro kr 3:-/st
Kontantutbetalning 20:-/st
400 st transaktioner ingår därefter 4:50:-/st
Kuvertbetalningar (BG Direkt) 1 500:-/år
Skattegiro 250:-/år
Skattefullmakt150:Stopp i täckningskontrollen 250:-/st
Avisering från Bankgirot - fil
0:Avisering från Bankgirot - papper
15:Internationella utbetalningar
Swedbankbetalning via Internetbanken 1:50/st
Europabetalning via Internetbanken 1:50/st
EU-betalningar via fil 1:50/st
Manuella EU-betalningar 50:-/st
Internationell betalning via Internetbanken normal 50:-/st
Internationell betalning via Internetbanken urgent150:-/st
Utlandsbetalningar via fil enl avtal
Manuella blankettbetalningar
från 95:-/st
Såld utländsk check 175:-/st
Löner
Lön Bas (SUS) 250:-/år
1:50/st
Bankgirot – KI 250:-/år
2:-/st
Lönelista i internetbanken 250:-/år
Lönelista (blankett) 900:-/år
Återredovisning internetbanken
0:Återredovisning papper
15:Kort
Visa Business Card Bankkort Företag Master Card American Express Corporate Card 450:-/år
350:-/år
525:-/år
Kommunikation
Filöverföring i Internetbanken företag 300:-/år
Övriga tjänster priser exkl.moms
e-bokföring för autokontering Företag
e-bokföring enskild firma
Kortinlösen bankkort Kortinlösen kredit och
betalkortsamt utländska kort Kortinlösen via internet
250:-/avtal/mån
125:-/avtal/mån
Enligt avtal
Enligt avtal
Enligt avtal
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie pris.
Vid behov av andra lösningar är du välkommen att kontakta banken.
2016 års priser gäller per 2016-01-01.
Reservation för eventuella prisändringar.
www.tidaholms-sparbank.se
Download