Prislista
Våra vanligaste betaltjänster för företag 2009
Konto/information
2009
Företagskonto SEK
0:-
Valutakonto
0:-
Bankgiroanslutning (Euro och SEK) per BG. nr.
250:-/år
Kontoinformation via internetbanken/telefon/fax
0:-
Kvartalskontoutdrag per post
0:-
Månadskontoutdrag per post
250:-/år
Överföringar via internetbanken företag
- från eget plusgirokonto
- till konto i Swedbank
- till konto i annan bank
250:-/år
0:-/st
10:-/st*
Stående överföring
- till konto i Swedbank
- stående överföring till konto i annan bank
0:-/st
10:-/st*
Utbetalningar
Svenska leverantörsinbetalningar
Internetbetalningar
400 st bankgirotransaktioner ingår
därefter för bankgirotransaktioner kr
samtliga plusgirotransaktioner kr
2009
500:-/år
1:50/st
3:-/st
Leverantörsbetalningar (LB)
1.000 st bankgirotransaktioner ingår vid SEK därefter kr
Samtliga plusgirotransaktioner kr
Per transaktion i Euro kr
Kontantutbetalning
1.000:-/år
1:50:-/st
3:-/st
3:-/st
20:-/st
Se även Kommunikation nedan
* För kund med internetbetalningar 0:-/st
Kuvertbetalningar (BG Direkt)
400 st transaktioner ingår, därefter kr
Kontantutbetalning
1.000:-/år
4:50/st
20:-/st
Se även Kommunikation nedan
Manuella BG/PG betalningar via bankkontor
Till bankgiro
Till plusgiro
Inbetalningar
Svenska kundinbetalningar
2009
Skattegiro
Skattefullmakt
Inbetalningar via Bankgirot
1.000 st inbetalningar ingår därefter kr
Inbetalningar via Bankgirot – inhemsk Euro
250:-/år
0:-/år
Se även Kommunikation nedan
1:50/ st
3:-/st
Se även Kommunikation nedan
Inbetalningar via Bankgirot – elektronisk aviserade
Inga transaktioner ingår
Bankgiro Inbetalningar, OCR och Automatisk avprickning,
Autogiro Företag
1:25/st
Autogiro Privat
1:80/st
Se även Kommunikation nedan
Checkar
Stopp i täckningskontrollen
Utländska leverantörsbetalningar
EU-betalningar via fil
Utländska kundinbetalningar
2009
Ankommande EU-betalningar – automatiskt hanterade
10:-/st
Ankommande utlandsbetalningar – automatiskt hanterade 25:-/st
65:-/st
175:-/st
15:-/st
250:-/st
2009
10:-/st
Utlandsbetalningar via fil
enl avtal
Manuella EU-betalningar
40:-/st
Manuella blankettbetalningar
Såld utländsk check
Ankommande utlandsbetalningar
Inlösta kommersiella utländska checkar
35:-/st
45:-/st
från 95:-/st
175:-/st
EU-betalningar via Internet
10:-/st
Utlandsbetalning via Internet
50:-/st
Löner
2009
Kommunikation
Lön Bas (SUS)
250 transaktioner ingår därefter är priset per transaktion
250:-/år
1:50/st
BG Com
Bankgirot – Kl
250 transaktioner ingår därefter är priset
per transaktion
Lönelista i internetbanken
250:-/år
Filöverföring i Internetbanken företag
2:-/st
250:-/år
Övrig telekommunikation
Försändelser per post från Bankgirocentralen
Detaljhandelstjänster
2009
0:-st
20:-st
250:-/år
9:-st
2009
Se även kommunikation nedan
Lönelista upp till 10 anställda (blankett)
900:-/år
Lönelista över 10 anställda (blankett)
enl avtal
Kort
enl avtal
Kortinlösen kredit och betalkort samt utländska kort
enl avtal
2009
Visa Business Card
450:-/år
Bankkort Företag Master Card
350:-/år
American Express Corporate Card
500:-/år
Resekonto – American Express BTA
Kortinlösen bankkort
0:-/år
2009 års priser gäller per 2009-01-01. Reservation för
eventuella prisändringar. Kontakta din bank om du har
frågor eller vill veta mer.