Föreningserbjudande

advertisement
Föreningserbjudande
Swedbank Sjuhärad erbjuder en trygg och enkel helhetslösning som möjliggör effektivare
­hantering av föreningens ekonomi.
Bastjänster
Tilläggstjänster
Konto
E-bokföring*
• Företagskonto
• E-bokföring med fakturering**
– Transaktionskonto för in- och utbetalningar.
• Sjuhäradskonto Företag
– Kontakta ditt närmaste kontor för aktuell ­ränta. Inga
uttags- eller beloppsbegränsningar.
Digitala och mobila tjänster
•Internetbanken Företag med betalningstjänst
(ord. pris 500 kr/år)
• Mobilbanken Företag
Kundcenter Företag
•Telefonbanken Personlig Service
– Öppet vardagar kl. 7–21, helger kl. 12-15.
Bankgiro
•Bankgironummer (ord. pris 250 kr/år)
•Inbetalningar
– Inbetalningar via Bankgiro. 500 fria inbetalningar
per år, därefter 1,50 kr/inbetalning.
–
Obegränsat antal överföringar till företagskontot
från konto i Swedbank Sjuhärad eller a
­ nnan bank.
– Insättningsuppgift via Internetbanken.
– Insättningsuppgift via pappersavi, 10 kr/styck.
•Utbetalningar
–Utbetalningar via Internetbanken. 500 fria betal ningar via Bankgiro per år, därefter 1,50 kr/betalning.
– Betalningar till Plusgiro, 3 kr/styck.
December 2016
Föreningserbjudande: Pris 600 kr/år
(ord. pris 750 kr).
– Hela paketet, 199 kr/månad inkl. moms
(ord. pris 399 kr/månad).
– Endast e-bokföring, 114 kr/månad inkl. moms ­
(ord. pris 187,50 kr/månad).
*Tjänsten e-bokföring förutsätter att föreningen är
ansluten till Internetbanken.
**För idrottsföreningar ingår automatisk ­avprickning
och synkronisering av medlemsinformation (mot
IdrottOnline).
Bankkort Business
• Kopplat till företagskontot.
• 350 kr/år inkl. moms.
Swish Företag
• Transaktionspris: 1,50 kr för kunder med Förenings erbjudandet (utan erbjudandet 2 kr).
Babs kortinlösen (via terminal, internet och mobil)
• Mobil kortterminal (Vx680). 175 kr/månad exkl. moms.
Hyresavtal 12 månader.
–
Endast avrop för icke vinsttdrivande föreningar.
• Kortläsare Babs Micro (Kortinlösen via Mobil). 150 kr/
månad exkl. moms. Hyresavtal 12 månader.
–
Transaktionsavgifter tillkommer för kortinlösen.
E-handelspaketet
• För 945 kr/månad ingår Kortinlösen, Direktbetalning,
Fakturabetalning, Betalväxel och Webbutik.
• Om Webbutik redan finns kan denna tjänst väljas bort.
Priset blir då 545 kr/månad.
Läs mer på swedbanksjuharad.se/forening eller
kontakta ditt lokala bankkontor.
Download