Prislista 2017

advertisement
Prislista 2017
Våra vanligaste betaltjänster för företag & föreningar
Konton
Företagskonto
Valutakonto
Bankgiroanslutning
0 kr
0 kr
250kr/bg/år*
Informationstjänster
Internetbanken
företag/firma
Mobilbanken
Telefonbanken
0 kr
0 kr
0 kr
Kontoinformation
Kontoutdrag – per
kvartal
Kontoutdrag från annan
bank – MT940
0 kr
1000kr/org nr/år
Begäran om överföring
Hemtagning till
Swedbank Sverige
Begäran om betalning
i/till utlandet
Avsändar-/mottagarbanks
transaktionspriser gäller
Avsändarbankens
transaktionspriser gäller
Inbetalningar
Domestika inbetalningar
Bankgiro inbetalning –
Internetbanken/post
>500transaktioner
<500transaktioner
Bankgiro inbetalning via
fil – SEK
Autogiro
Avisering från Bankgirot
– Internetbanken
0kr
1,50 kr/st
1,25 kr/st
1,80 kr/st
0 kr
Avisering från Bankgirot
– post
Swish företag
Internationella
betalningar
Swedbankbetalning
Europabetalning
Internationell betalning
25 kr/år
1,50 kr/st**
0 kr
1,50kr/st
40kr/st
Avisering internationell
betalning – post
Inlösen av utländsk check
via inkasso
Övrigt –
inbetalningstjänster
Dagskassehantering –
Servicebox
10kr/st
500 kr/st
Kurir och utländska
bankavgifter kan tillkomma
90 kr/st
Utbetalningar
Domestika utbetalningar
Via Internetbanken
Företag/Firma
< 500 betalningar
> 500 betalningar
Överföring till konto i
Swedbank/Sparbankerna
Överföring till konto i
annan svensk bank
Betalning till
PlusGirokonto
Fil
Leverantörsbetalningar –
LB
<500 betalningar
>500 betalningar
Betalningar till bankkonto
Betalningar till
PlusGirokonto
Kontantutbetalning via
bankgirot inkl porto
Avisering från Bankgirot –
internetbank/fil
Avisering från Bankgirot –
post
Internationella
betalningar
Internetbanken
Swedbankbetalning
Europabetalning
Europabetalning – urgent
500 kr/avtal/år*
0 kr
1,50 kr/st
0 kr
0 kr
3 kr/st
1000kr/avtal/år
0 kr
1,50 kr/st
1,50kr/st
3 kr/st
20 kr/st
0 kr
25 kr/st
1,50 kr/st
1,50 kr/st
150 kr/st
Internationell betalning –
normal
Internationell betalning –
urgent
Fil
Europabetalning
Internationell betalning –
normal
Internationell betalning –
urgent
Avisering via papper
Övrigt - utbetalningar
Stopp i
täckningskontrollen
Kuvertbetalning (BGdirekt)
500 transaktioner ingår
därefter
50 kr/st
150 kr/st
1,50 kr/st
28 kr/st
150 kr/st
10 kr/st
500 kr/st
1000 kr
4,50 kr/st
Löner
Lön Bas (SUS)
Löneutbetalning
Kontantutbetalning–avi
Återredovisning –
internetbanken
Återredovisning
e-lönelista –
Internetbanken
500 kr/avtal/år
1,50kr/st
10 kr + porto/st
0 kr
15 kr/st
250 kr/avtal
Kommunikation
Filöverföring via
internetbankenobegränsat antal filer per år
BankgiroLink till
Bankgirot
500 kr/org nr/år
10 kr/fil
Företagskort
Bankkort Business MC
Visa Business Card
350 kr/kort/år*
450 kr/kort/år***
Kortinlösen
Kortinlösen via terminal
Prissättning efter kundens
totala kortomsättning
Lägsta serviceavgift
Kortinlösen via internet
Lägsta serviceavgift
200 kr/mån
1500 kr/avtal**
200 kr/mån
Övriga tjänster pris inkl moms
e-faktura – skrivare
Faktura
Pappersfaktura en sida
inkl kuvert & B-porto
Extrasida
e-fakturor-fakturaportal
<100 fakturor
>100 fakturor
e-bokföring med
autokontering Företag
e-bokföring Enskild Firma
199kr/mån
2,50 kr/st
7,20 kr/st
0,80 kr/st
250 kr/år
0 kr
2,50 kr/st
299 kr/avtal/mån
199 kr/avtal/mån
Bättre affärer –
Företagspaket
Föreningserbjudande
900 kr/år
900 kr/år
*ingår i Bättre Affärer - Företagspaket
** Förmånligare pris i Bättre Affärer - Företagspaket
*** Avgiftsfri tilläggstjänst i Bättre Affärer
**** Avser nytecknade avtal
Prislistan innehåller bankens vanligaste tjänster till ordinarie
pris. Vid behov av andra lösningar är du välkommen att kontakta
oss. 2017 års priser gäller per 2017-01-01. Reservation för
eventuella prisändringar.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards