Oasmia anställer ny Vice President Communications

advertisement
2013-06-13
PRESSMEDDELANDE
Oasmia anställer ny Vice President Communications
I ett led att förstärka bolagets kommunikation med marknaden har Oasmia anställt Mikael
Widell som ny Vice President Communications. Mikael kommer att ingå i ledningen och
vara ansvarig för bolagets IR- och kommunikationsverksamhet.
Mikael har lång erfarenhet av kommunikationsarbete både inom internationell
läkemedelsindustri, bland annat AstraZeneca och Biovitrum, och inom investmentbolag, som t
ex Nordic Capital. Anställningen börjar gälla den 22 juli.
Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ OMX: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel
inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med
befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare
användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och
egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock
Exchange.
För mer information kontakta: Johan Edin, tillförordnad Informationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post:
[email protected] Tel: 018 – 50 54 40. Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.boerse-frankfurt.de
www.oasmia.com
”Oasmia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13:e juni kl. 14.30”
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards