RhoVac AB publicerar engelsk webbsida

Information från bolaget 2017-05-26
RhoVac AB publicerar engelsk webbsida
RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag att bolaget publicerar en engelsk version av bolagets webbsida.
RhoVac är ett bioteknologibolag i klinisk utvecklingsfas, vilket betyder ökat internationell fokus. Därför publicerar RhoVac
en engelsk version av bolagets svenska webbsida. Bolaget önskar att etablera en webbplattform som stöder, inte bara nordisk,
men även internationell kommunikation och därmed också synligheten av bolaget och bolagets aktiviteter.
För att ytterligare utöka sin internationella närvaro meddelar bolaget att RhoVac deltar vid ASCO:s (American Society of
Clinical Oncology) årsmöte i Chicago från den 2 juni till den 6 juni 2017.
Dessutom meddelar bolaget att VD Anders Ljungqvist presenterar RhoVac och bolagets planer för 2017/2018 vid
Aktiespararna Stockholm Vasa:s lunchträff på Scandic Klara i Stockholm den 29 maj samt vid InvestorDagen i Aarhus,
Danmark, som arrangeras av Dansk Aktionærforening den 13 juni 2017.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: [email protected]
Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett
terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första
läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på
Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett
forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare.
Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer påĚŠ www.rhovac.se.