Läkemedelsrester i dricksvattnet – ett osynligt hot

advertisement
Gröna kvinnor inbjuder till ett seminarium med debatt
Tisdagen den 25 oktober kl 18-20, ABF Sveavägen
Läkemedelsrester i dricksvattnet – ett osynligt hot
Undersökningar visar att det finns spår av läkemedel i dricksvattnet. Stockholm Vatten AB
redovisar i en rapport spår av 12 olika substanser och Stockholms läns landsting har länge
arbetat med hur människa och miljö påverkas av läkemedelsrester.
Sanningen är att forskare ännu inte entydigt kan svara på vilka de samvarierande effekterna
blir på sikt. Olika hormoner i sjövatten kan ge upphov till att fiskar byter kön, utsläpp av
antibiotika till vatten kan bidra till antibiotikaresistens.
Hur påverkar detta oss och våra barn?
Gröna kvinnor arbetar med makt och inflytande för kvinnor. Vårt viktigaste livsmedel,
dricksvatten vill vi hålla rent! Kom och debattera med oss.
Medverkande
Ewa Larsson, ordförande i Gröna kvinnor, samhällsvetare, f d riksdagsledamot.
Kajsa Wahlberg, Stockholm Vatten AB, projektledare för projektet Läkemedelsrester i
Stockholms vattenmiljö, Förekomst, förebyggande åtgärder och rening av avloppsvatten.
Åke Wennmalm, professor och f.d. miljödirektör i Stockholms Läns Landsting, författare till
boken, Miljöpåverkan från läkemedel – Vad vet vi och vad kan vi göra?
Samt i panelen representanter från Läkemedelsverket, Socialdepartementet, m.fl.
Moderator Vivianne Gunnarsson, Gröna kvinnor, projektansvarig vatten, f.d. Miljöborgarråd
__________________________________________________________________________________
Gröna kvinnor är en partipolitiskt och religiöst fristående, feministisk riksorganisation som kopplar
samman feminism, miljö och ekonomi. Gröna kvinnor har lokalgrupper över hela landet.
Mer information och bli medlem www.gronakvinnor.se Kontakta oss på [email protected]
Download