VECKOREVYN
Fanny Sahlin, Jessika Hauer, Alexandra Björnhamn, August Fors, William Vanberg 23 november 2015
Inledning
Veckorevyn har flera gånger blivit utsedd till Sveriges största magasin för unga kvinnor
och har sedan 1935 alltid funnits i tidningshyllan. I Veckorevyn finns det något för alla,
de skriver om ämnen som skönhet, mode, kändisliv och relationer.
Annonser och reklam är otroligt viktigt för tidningar. Detta gäller även för Veckorevyn,
en stor del utav tidningen är reklam och texter om olika produkter. Det finns även tips i
tidningen om vilka som är tidningens favoriter inom skönhetsprodukter och mode. Att få
en intervju med någon på Veckorevyn visade sig inte vara så lätt som vi trodde. Efter att
vi mejlat och ringt alla på redaktionen och även till deras förlag fick vi fortsätta utan en
intervju. I rapporten kommer vi att ta upp vad promotional cultur är och hur veckorevyn
använder sig av det. Hur Veckorevyn använder sig av reklam på deras webbsida och
sedan statistik på hur mycket av tidningen som är enbart reklam.
Målgrupp
Målgruppen för Veckorevyn är kvinnor i åldrarna 18-25 men deras snittålder på tidningen
är 30 år. Av läsarna är 90 % kvinnor och 10 % män1. I tidningen vill redaktionen anpassa
materialet så det ska vara intressant för deras målgrupp, så att det ska resultera i att dem
ska fortsätta köpa tidningen. Det som kan gå fel då är att dem flesta tidningar har även
åldrar som inte är i målgruppen det kan både vara åldrar över och under. Detta gör att när
Veckorevyn skriver om sex och relationer kan det komma in klagomål att det är
opassande när det är 13-åringar som också läser den2. Detta är en av sakerna som gör att
det kan vara svårt att tillfredsställa alla sina läsare och en av anledningarna till att man
siktar in sig på en viss skala.
1
2
http://www.bonniertidskrifter.se/titel/veckorevyn/
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article15551.ece
SIDA 1
Promotional culture
Promotional culture, som på svenska är “public relations”-kultur, är den kultur som
omger oss och är oundviklig3. Ordet promotional culture började tillämpas 1991 av
Andrew Wernicks i hans bok ”Promotional Culture: Advertising, Ideology and Symbolic
Expression”4. Promotional cultures primärnäringar är: reklam, marketing, public relations
och branding. Veckorevyn är en extremt reklam-orienterad tidning. Den reklam som man
hittar i tidningen är väldigt tydlig på många områden men kan även anses otydlig i vissa
fall. Native advertising är ett sätt för reklamköparna att försöka influera Veckorevyns
läsare att få en positiv inställning till deras produkter, tjänster eller varumärke, genom att
väva in reklamen i en vanlig artikel5.
Stora delar av Veckorevyn består av helsidor med reklam som är tydligt avgränsade från
det redaktionella materialet. I vissa av Veckorevyns reportage så finns det också reklam,
dock är den reklamen inte lika tydlig. Kläder och skor till personerna i bilderna finns
alltid utskrivna i hörnet på reportagen, där man kan se var man köper produkterna och hur
mycket de kostar. Man gör även reklam för make-up-artister, stylister, frisörer etc.
Veckorevyn har en väldigt stor kundkrets redan, men deras egen marknadsföringskanaler
för att locka nya människor kan man hitta lite överallt. De finns exempelvis på
Instagram6, Facebook. Twitter och Pinterest.
3
Powel Helen, (2013) Promotional Culture and Convergence: markets, methods, media. Milton
Park, Abingdon, Oxon : Routledge. Sid 1-5
4
Wernick Andrew, (1991) Promotional Culture: Advertising, Ideology and Symbolic Expression,
London : Sage Publications. Sid 1-5
5
Matteo, Stephano och Dal Zotto, Stéphane (2015): Handbook of media branding, springer
international publishing: s 165-189
SIDA 2
Veckorevyn på internet
Veckorevyns webbsida startades 2001 och den skiljer sig mycket ifrån deras tidning.
Webbsidan har ett annat upplägg och den har ett mindre fokus på mode. Webbsidan
satsar istället på sådant som tidningen inte skulle kunna göra som videoklipp och ständiga
uppdateringar av aktuella händelser som sprids på sociala medier. Webbsidan har i snitt
480 000 läsare per vecka och snittåldern är 31 år 7. Reklamen på webbsidan är uppdelad
på två olika sätt. Det ena sättet är native advertising, där de integrerar reklam i deras
vanliga artikel flöde. Ett exempel på detta är den här bilden ifrån deras webbsida.
Man kan se att rutan upp till höger är en reklam på grund av taggen som säger
”promotion”. De måste ha denna tagg eftersom det står i ICC:s Regler för reklam och
marknadskommunikation att “Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om
7
http://www.bonniertidskrifter.se/BT/mediekit/VeckoRevyn.pdf
SIDA 3
sitt verkliga, kommersiella syfte”8. De har även artiklar som ser ut att vara rent
redaktionellt material. När man klickar på en artikel om nagellack, kan det inledas som en
normal artikel. Man kan dock urskilja att det egentligen rör sig om en annons för ett nytt
nagellack i spray-form. “Den nya produkten Paint Can kommer från företaget Nails Inc.
och finns redan till försäljning i silver på deras hemsida.”9 skriver textförfattaren.
Därefter kommer man till en länk till företagets Instagramkonto och en promote-video för
nagellacket gjord av företaget själv. Detta är två exempel på native advertising som
Veckorevyn använder på sin webbsida. Annars så är reklamen väldigt vanlig med stora
banners där man direkt förstår att det är reklam.
Statistik
Vi gick igenom 10 nummer av Veckorevyn för att jämföra hur många artiklar som var
säljfokuserade och hur många som var rena från reklam eller native advertising. Det vår
undersökning visade var att det är ungefär lika många säljande artiklar som icke-säljande.
Trots att tidningen verkligen är genomsyrad av reklam och konsumtionsfixerade artiklar
så var det, i nästan alla fall, riktigt tydligt vilka artiklar som var rena från
marknadsföringsknep och vilka som manade till konsumtion. Själva strukturen i
tidningen var liknande från tidning till tidning. Först en mer seriös artikel, sedan en
shopping-artikel, följt av flera seriösa artiklar och sedan en ny omgång med mode, hår
och shopping. Slutligen frågelåda, tips, horoskop, shopping och resor.
8
Matteo, Stephano och Dal Zotto, Stéphane (2015): Handbook of media branding, springer
international publishing: s 165-189
9
http://veckorevyn.com/livsstil/nu-kommer-nagellacket-som-sprayas-pa-naglarna/
SIDA 4
På Veckorevyn så har man en tydlig struktur runt artiklar, reklam och native advertising.
Som man ser i deras prislista så går det att köpa in sig på alla varianter av reklam och
marknadsföring10. 11Enligt undersökningar som gjorts av Institutet för reklam- och
mediestatistik (IRM) så påvisas att mellan 2008 och 2014 har var fjärde reklamkrona
försvunnit från nyhetsjournalistikens medier samtidigt har en annan undersökning från
IRM runt den nordiska reklammarknaden visat att marknaden ökar och att det största
reklammediet är internet med en tredjedel av intäkterna 12. Här kan man fundera över hur
de traditionella nyhetsmedierna arbetar med sin närvaro på internet och hur de skapar
trafik till sina digitala miljöer. Det senaste två åren har mycket tid och ansträngning lagts
på att skapa betalväggar och dylikt på materialet vilket har minskat antalet besökare på
sidorna. Detta har i vissa fall gått så långt att vissa tidningar har beslutat att ta bort
betalväggen igen13. I slutändan så är faktiskt annonsörernas intresse av att göra reklam i
olika medier bland annat beroende på hur stor läsekrets man kan nå.
Transmissionsmodellen är trots allt fortfarande den vanligaste i reklamsammanhang14.
10
http://minsida.kiaindex.se/media/mspecs/561fa1bf7bf6bPrislistaannonseringdigitalt.pdf
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2015/11/17/var-fjarde-reklamkrona-borta-franjournalistiken/
12
http://www.irm-media.se/media/pdf_public/se-pressrelease-den-nordiska-reklammarknaden2014.pdf
13
http://www.theguardian.com/media/2015/oct/30/sun-website-to-scrap-paywall
14
Falkheimer, Jesper och Heide, Mats (2014): Strategisk kommunikation, Lund: Studentlitteratur, s
37-39.
11
SIDA 5
Slutsats
Det vi har kommit fram till är att vi tycker att det finns en tydlig linje mellan reklam och
deras eget material i papperstidning. Man kan tydligt se hur Veckorevyn använder sig
mycket mer av så kallad native advertising på webbsidan och många av artiklarna
fungerar snarare som annonser än journalistiskt material. Den fysiska tidningen nyttjar
också detta fenomen till viss del genom att baka in reklam och annonsering i sina
reportage. När vi jämfört mängden reklam i tidningen och mängden journalistisk text är
det ungefär hälften av vardera. Undersökningen visade också att antalet säljande och
icke-säljande artiklar var i princip ekvivalenta.
På webbsidan använder dem sig av native advertisning i en mycket bredare utsträckning.
Dem gränserna som finns mellan reklam och journalistik har till viss del suddats ut, vilket
vi tror kan kopplas till den statistik vi tidigare presenterat från IRM. Enligt IRM får
Veckorevyn in största delen av sina annonsintäkter från webben. Vi tror att det är
anledningen till varför vi hittar mer reklam på webbsidan än i tidningen, då kan dem i
tidningen fokusera mer på text och reportage.
SIDA 6