Promotional culture föreläsning Fredrik Norén 14/11
Promotinal culture and convergence, Helen Powell.
Process över tid ---->
Byggandet av infrastruktur för kommers
Allt är infiltrerat och är ett skådespel/ spektakel
Samhället flyter samman i vardagslivet
Konvergens av olika medier och även industrier
- Sammanflätning av olika medier
- Informationsteknologiska företag är dagens mediehus
- Vanligare med allianser mellan lika parter på olika medieplattformar
- Ökade försök att integrera publiken/ konsumenten och mediestrategierna
- I konvergens samhället tenderar medierade nyheter att kommersialiseras
Online reklam har utvecklats på olika sätt:
Pop up reklam, underhållande reklam, sammanlänkning av olika medier, samspel mellan
medieproducenter och konsumenter (youtube), samarbeten mellan företag
Big data skapar digitala fotspår, allt man gör på nätet lämnar spår. Istället för att göra
telefonundersökningar osv kan man se på nätet vad användarna använder. Algoritmer
Vardagens kommersialisering
Attention economy
Den nya konsumentkulturen:
Konsumenten idag är mer involverad nu än förr, mer självstädnig och mer informerad.
Konsument av igår är med bekväm, mindre involverad, mindre informerad osv.
Märken som identitetsskapare
Varumärken och relationsbygge, ex man kan be konsumenterna ta bilder på sina varor (klockor) och
lägga upp bilder på instagram.
Vardagens kommersialisering = promotional culture
Både PR och journalistik befinner sig i förändringsprocesser (som alltid). men PR har haft det lättare
att anpassa sig till det digitala samhället och vår tids promotional cultur.
PR påverkas av promotional culture främst ur ett kommersiellt hänseende. När skillnaden mellan PR
och journalistik är suddiga kan det bidra till minskad trovärdighet för PR och i sin tur för
journalistiken.
Datadriven journalistik
Reflektera över:
Konsumentbeteende
Marknadsföring
Onlinebeteende
Journalistik, PR, promotional culture