Miktionslistor och inkontinenstester

Kvinnlig
urininkontinens 2
Gregor Larsson
Distriktsköterskeutbildningen
Uppsala Universitet
15 februari 2016
1
Utredningsverktyg
•
•
•
•
•
•
•
Anamnes
Status
Infektionskontroll
Hematurikontroll
Residualurin
Urinmätning
(Miktionslistor)
Läckage mätning
(Blöjvägningstest)
•
•
•
•
Cystoskopi
Cytologi
Urodynamik
Morfologi
– rtg
– ultraljud
– MR
2
Anamnes
• Tidigare sjukdomar • Mediciner
– neurologisk
sjukdom?
– tidigare op för
framfall/inkontinens?
• Gyn
– standard
–
–
–
–
östrogenbeh.?
diuretika?
psykofarmaka?
alfa-blockerare?
• Övrigt
– Tarmfunktion
3
Anamnes
• Aktuellt
– läckage vid
ansträngning?
– läckage vid
trängning?
– täta
trängningar?
– stora läckage?
– hur ofta?
– hur länge?
– hur hanterar patienten
problemet?
– vilka sociala effekter ger
problemet?
4
Status
• Fylld blåsa
–
–
–
–
–
–
atrofi
blåshalsområdet
“wheeling”
läckage vid hosta
Bonney’s test
framfall
• Tömd blåsa
–
–
–
–
–
–
–
residualurin
hematuri
infektionskontroll
palpera urethra
palpera lilla bäckenet
kontrollera knipförmågan
neurologstatus
5
6
Hur kvantifiera
miktionsanamnesen?
• Litermått
• Papper
• Penna
7
Miktionslista
Tidpunkt
Kl
8.00
9.30
12.00
13.05
Volym
dl
7
1,5
2,5
Trängning
Läckage
0, T, TT, TTT +, ++, +++
TTT
+
T
TT
0
+
Kommentar
nyste
8
Total dygnsvolym, dl/24 tim
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Antal = 151
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
9
Tidpunkt
Kl
6.35
7.50
8.15
9.30
10.05
11.25
12.25
13.05
14.30
15.15
16.45
16.55
18.00
19.05
20.50
21.45
23.10
02.35
Volym
dl
8
3,5
2
4
2,5
3,5
3,5
3
4
1,5
2,5
1
5
1,5
2
2
3
5
57,5 dl/18
3,2 dl/g
Tidpunkt
Kl
6.35
7.50
8.15
9.30
10.05
11.25
12.25
13.05
14.30
15.15
16.45
16.55
18.00
19.05
20.50
21.45
23.10
02.35
Volym
dl
2,5
1
0,5
0,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0
1
0,5
1,5
0,5
1
1,5
16dl/18
0,9 dl/g
10
Miktionsfrekvens, antal/24 tim
45
40
35
30
25
Antal = 151
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11
Tidpunkt
Kl
03.45
06.10
08.00
09.30
10.00
11.00
11.25
12.00
12.20
13.35
14.15
14.30
14.55
15.00
15.30
16.00
16.30
17.30
Volym
dl
0,7
0,8
1,2
0,5
0,9
0,7
0,5
0,6
0,4
0,3
0,6
0,3
0,8
0
0,4
0,6
0,5
0,5
Tidpunkt
Kl
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
Volym
dl
0,4
0,5
0,7
0,5
0,9
0,5
13,8dl/24
0,6 dl/g
12
Medelvolym, dl/miktion
40
35
30
25
20
Antal=151
15
10
5
0
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
13
Tidpunkt
Kl
02.30
06.00
08.00
09.30
10.45
12.45
12.50
13.40
14.15
14.45
15.45
17.10
18.15
20.30
22.30
Volym
dl
2,5
2,4
1,0
1,8
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,1
17,3 dl/15
1,2 dl/g
Tidpunkt
Kl
05.00
09.45
12.00
14.00
15.45
17.30
19.15
21.00
23.45
Volym
dl
3,3
2,4
2,5
1,8
1,3
2,0
1,5
1,0
3,4
19,2dl/9
2,1 dl/g
14
Största enskilda volym, dl
40
35
30
25
20
Antal=151
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15
Tidpunkt
Kl
02.30
08.00
12.45
14.45
18.15
22.30
Volym
dl
1,5
2,0
1,5
1,0
1,0
2,0
Tidpunkt
Kl
Volym
dl
9,0 dl/6
1,5 dl/g
16
Medelvärden för friska
Total dygnsvolym
Miktionsfrekvens
Medelvolym
Största enskilda volym
14,3 dl
5,8 ggr
2,5 dl/g
4,6 dl
17
Inkontinensanamnes
• Läckage i samband med fysisk
ansträngning?
• Urinträngning i samband med läckage?
• Läckage utan samband med ansträngning
eller trängning?
• Stora läckage?
• ...
18
Inkontinensanamnes
•…
• Hur ofta förekommer läckage?
• Hur länge har läckaget förekommit?
• Hur hanterar patienten läckaget?
• Vilka sociala konsekvenser har läckaget
medfört?
19
Varför kvantifiera anamnesen?
• Objektiv information
• Grund för diskussion med patienten
• Välja terapi
• Följa behandlingseffekter
• Jämföra behandlingar
20
Hur kvantifiera anamnesen?
• Provokationstest
• Hemtest
21
Provokationstest
• Hosta i samband med gynundersökning med “lagom” fylld blåsa
• Ett bestämt antal svikthopp eller
hoststötar med en fastställd
blåsvolym
• ICS blöjvägningstest
22
48-timmars hemtest
• Väga blöjor före och efter byte
• Byta blöjor när man vill
• Föra protokoll under 48 tim
• Uppmuntra att inte undvika situationer där
läckage kan uppstå
23
Hemtest
Blöjvikt
torr
10 g
10 g
På kl
09.00
13.00
Av kl
13.00
14.00
Blöjvikt
använd
17 g
75 g
Skillnad
7g
65 g
Kommentar
joggade
24
Behandling av
ansträngningsläckage
• Tampong
• Bäckenbottenträning
• Läkemedel
– Östrogen
– Yentreve
• Elstimulering/akupunktur
• Injektionsbehandling (Bulkamid)
• Operation (TVT, Tensionfree Vaginal Tape)
25
Injektionsbehandling,
Bulkamid®
26
Slyngplastik, TVT
27
Behandling av trängningsläckage
• Bäckenbottenträning
• Blåsträning
• Läkemedel
– Östrogen
– Detrusitol, Ditropan, Emselex, Kentera, Toviaz,
Vesicare
– Betmiga
– Botox
• Elstimulering/akupunktur
28
Nedre urinvägarna och
bäckenbotten
29
Transmittorsubstans och
receptor
30
Transmittorsubstans, läkemedel
och receptor
31
32
www.sinoba.se
33