stora nog för att stoppa händerna i



3 st skålar (stora nog för att stoppa händerna i)
Vatten i olika temperatur
1. Häll kallt vatten i en skål, varmt vatten i en
skål och rumstempererat vatten i en skål.
2. Ställ de tre skålarna framför dig.
3. Stoppa ena handen i det varma vattnet och
andra handen i den kalla vatten. Håll dem där i
30 s.
4. Placera sedan båda händerna i det
rumstempererade vattnet. Känner händerna
samma sak?
Från Experimentskafferiet, Sigtuna kommun. Av Ludvig Wellander.
Människans temperatursinne är känsligt för förändringar. När din hand exempelvis flyttas från kallt
till varmt vatten signalerar kroppen att vattnet är väldigt varmt - även om det egentligen inte är det.
Temperatur är ett mått på hur snabbt ett ämnes ingående partiklar rör sig. I varmt vatten rör sig
exempelvis vattenmolekylerna snabbt omkring, medan de i kallt vatten är långsammare.
Det fascinerande med temperatur är att människan har en förmåga att registrera den. På något
sätt kan kroppen ”mäta” hur mycket partiklarna i ett ämne rör sig. Exakt hur detta går till är
fortfarande inte helt förstått, men det innefattar i alla fall flera typer av specialiserade nervceller som
skickar signaler till hjärnan när de registrerar något som är varmt eller kallt.
Temperatursinnet är delvis relativt. Det betyder att vissa nervceller endast skickar signaler till
hjärnan när temperaturen förändras. Så om kroppen kyls ner till en viss temperatur kommer dessa
nervceller endast skicka signaler under själva temperaturförändringen, men när kroppen stabiliserat
sig på en viss temperatur slutar de skicka signaler. Därför, när din varma hand placerades i det
rumstempererade vattnet skickade dessa förändringskänsliga nervceller ett meddelande till hjärnan
att ”nu blev det kallt” - även om vattnet egentligen inte var särskilt kallt. Samma sak hände i din
andra hand. När du placerade din kalla hand i det rumstemperade vattnet skickade nervceller ett
meddelande till hjärnan att ”nu blev det varmt” - även om vattnet egentligen inte var särskilt varmt.
Det är lätt att förstå varför människan har en evolutionär fördel att på detta överdrivna sätt känna
av temperaturförändringar. Vi behöver nämligen reagera snabbt för att undvika att bränna sig eller
att bli nedkyld.
För att göra denna undersökning till ett experiment kan du försöka besvara någon av nedanstående
frågor. Glöm inte att ställa en hypotes och att förklara resultatet.
 Vilken är den kortaste tid måste du hålla händerna i det varma respektive kalla vattnet för att
uppnå denna effekt?
 Hur känns det om du håller händerna jättelänge i det varma respektive kalla vattnet, innan du
doppar dem i det rumstempererade vattnet?
 Hur snabbt kan du känna temperaturförändringen?
 Vilken är den minsta temperaturskillnad du kan ha mellan vattnet i skålarna?
 Fungerar det om du endast doppar ett finger i varje skål?
Se undersökningen på film. Surfa in på www.youtube.com/watch?v=s0XtXgfvLAQ, eller scanna
streckkoden nedan med din mobil.
Du hittar många fler experiment på www.experimentskafferiet.se.