Celler och vävnader
Celler och
vävnader

Cellens form
speglar dess
funktion
Epitelvävnad



Skyddar vävnader och organ
Indelas i ytepitel (t.ex. hud, blodkärl,
tarmvägg) , körtelepitel (t.ex. spottkörtlar,
bukspottskörteln) och sinnesepitel (t.ex.
luktepitel, näthinnan)
Har en basalmembran och ett eller flera lager
av epitelceller
Epitelvävnad

Har ofta
cellstrukturer som
gör att de kan fästa
hårt och tätt vid
varandra

Tight junction

Desmosom
Nervvävnad


Skickar signaler elektriskt (inom nervcellen)
och kemiskt (mellan nervceller)
Består av nervceller, neuroner, och
stödceller
Muskelvävnad



Drar ihop sig för att åstadkomma rörelse
Uppbyggs av muskelfibrer, som består av
fibriller
Indelas i tvärstrimmig, glatt och
hjärtmuskelvävnad
Bind och stödjevävnad


Cellerna ligger inbäddade i mellansubstans,
extracellulärt matrix
Indelas i bindväv, broskvävnad, benvävnad,
fettvävnad, blod och lymfa
Användning av stamceller
HBl 2.2.2008
10.10.2011