Eld och Modeller
I detta avsnitt ska du läsa sidorna och sedan kommer det frågor allt eftersom som du svarar på.
Du har måndagar v. 39,40,41,42 på dig att jobba igenom häftet. Området avslutas med en laboration
där det ska skrivas en korrekt laborationsrapport.
När du har avslutat området skall du ha uppfyllt målen:





Du kan några historiska upptäckter.
Du förstår hur atomer och molekyler har ett kretslopp och att ingenting försvinner.
Du förstår fotosyntes, förbränning och några grundläggande kemiska reaktioner.
Du kan genomföra enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Du kan med enkla partikelmodeller beskriva och förklara materians uppbyggnad och
kretslopp och oförstörbarhet.
Du svaramed hela meningar och så tydligt som möjligt i ditt fysik och kemi häfte. Du får lov att klistra
in de bilder som finns bland frågorna in i häftet.
Lycka till!
Caroline
E
Du kan söka naturvetenskaplig
information från olika källor.
Du diskuterar på ett enkelt sätt
hur informationen och källorna
kan användas.
C
Du kan söka naturvetenskaplig
information från olika källor.
Du diskuterar på ett utvecklat
sätt hur informationen och
källorna kan användas.
Du kan använda
naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter
och i andra sätt redovisa. Du
anpassar den på ett ganska bra
sätt till situationen.
Du kan på ett enkelt sätt
diskutera och jämföra
fotosyntesen och förbränning.
Du kan göra enkla
undersökningar med hjälp av
planeringar. Du hjälper till att
komma på enkla frågor och
planeringar som fungerar.
Du kan använda
naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter
och i andra sätt redovisa. Du
anpassar den på ett bra sätt till
situationen.
Du kan på ett utvecklat sätt
diskutera och jämföra
fotosyntesen och förbränning.
Du kan göra enkla
undersökningar med hjälp av
planeringar. Du kommer på
enkla frågor och planeringar
som efter någon förbättring
fungerar.
A
Du kan söka naturvetenskaplig
information från olika källor.
Du diskuterar på ett
välutvecklat sätt hur
informationen och källorna kan
användas.
Du kan använda
naturvetenskaplig information
i diskussioner, i egna texter
och i andra sätt redovisa. Du
anpassar den på ett mycket
bra sätt till situationen.
Du kan på ett välutvecklat sätt
diskutera och jämföra
fotosyntesen och förbränning.
Du kan göra enkla
undersökningar med hjälp av
planeringar. Du kommer på
enkla frågor och planeringar
som fungerar.