Content without boundaries
Software to drive your web, social or commerce site
Dra nytta av sociala medier
EPiServer 7 CMS gör det enkelt att använda integerat kommunicera i social media för att
öka trafik och konverteringar. Med hjälp av ett användarvänligt gränssnitt kan du samtidigt
som du skapar innehållet på din webbplats dela innehållet med ditt sociala nätverk. Du kan
även anpassa dina sociala budskap till kanalen och få statistik i realtid.
Hantera enkelt flera webbplatser
Med EPiServer Social Reach får du kontroll och överblick över dina sociala
kanaler, du har allt på ett ställe vilket effektiviserar och stärker din
kommunikation.
Skapa en viss typ av innehåll en gång och återanvänd det på dina webbplatser eller i dina
sociala kanaler. När du ändrar i innehållet, till exempel i en banner eller i ett textblock, på ett
ställe, kommer det automatiskt uppdateras på alla relaterade sidor, och webbplatser. Du kan
på så sätt enkelt återanvända befintligt innehåll och struktur när du skapar nya webbplatser,
vilket sparar både tid och pengar.
Testa och optimera ditt innehåll
EPiServer CMS 7 lär sig vilket innehåll som fungerar bäst för dina besökargrupper och
anpassar automatiskt vad som visas ut. Du kan utföra A/B-testning och multivariat testning
på sidor, texter och designelement för att få en bild av vilket innehåll som ger bäst resultat.
Du kan även se konverteringsstatistik på varje webbsida, vilket gör det enklare att optimera
din webbplats och förbättra din ROI.
Använd A/B eller multivariat testning för att optimera din webbplats och
förbättra dina konverteringar.
Fokusera på ditt budskap
Med EPiServer 7 CMS kan du fokusera på det som är viktigt: ditt budskap. Du slipper oroa dig för
hur ditt innehåll kommer att se ut i mobilen, surfplattan eller på webben. Det kommer alltid att se
bra ut och följa dina grafiska riktlinjer.
Min kommunikation är
konsekvent och mitt innehåll
ser alltid ut som jag hade
tänkt mig, oavsett kanal.
Jag ser direkt hur det går
för mina kampanjer och kan
enkelt göra förbättringar för
att öka konverteringsgraden.
Bra kommunikation i alla kanaler
EPiServer 7 CMS är designad för kommunikation i flera kanaler. Det innebär att allt innehåll
är optimerat både för webb och andra kanaler, såsom mobil, e-post och sociala kanaler. Layout
och design kommer alltid att vara enhetlig i de kanaler du kommunicerar i. Det innebär att
du alltid kan känna dig säker på att innehållet som publiceras stärker varumärket, då det
följer er grafiska profil.
Jag kommunicerar i de
sociala kanalerna från
ett ställe, snabbt och
enkelt!
Kreativ frihet vid skapande av landningssidor
Det intuitiva gränssnittet, där du drar och släpper innehållsblock och redigerar direkt på
sidan, gör att du har full kontroll över innehåll och design. Du kan enkelt skapa grafiskt
tilltalande landningssidor som får den design du vill ha, med hjälp av den automatiska layoutfunktionen.
Jag effektiviserar min
kommunikation genom
att återanvända innehåll
i flera kanaler och på
mina webbplatser.
Kampanjer i flera kanaler
Specificera dina konverteringsmål, exempelvis att få ett antal besökare att titta på en video
och EPiServer 7 CMS kommer att visa dina resultat. Du kan även gruppera flera marknadsaktiviteter i en kampanj för att få en sammantagen bild av utfallet.
2
Med Google Analytics Add-on installerad får du statistik direkt i ditt CMS.
3
Software to drive your web, social or commerce site
Jag behöver aldrig oroa mig
för att publicera känslig
information, vi använder
arbetsflöden vid publicering.
Jag förhandsgranskar
mitt innehåll i olika kanaler innan jag publicerar.
Enkelt och bra!
Jag visar relevant
information för
besökaren med hjälp
av personaliseringsfunktionen.
Jag förbättrar kontinuerligt mitt innehåll och
ser hur det presterar i
analysverktyget.
Kommunikation i flera kanaler
Personalisera din kommunikation
EPiServer 7 CMS hjälper dig att arbeta med responsive design. I det nya
gränssnittet kan du förhandsgranska innehåll exakt som det visas för besökaren;
i mobilen, på en surfplatta eller dator. Allt innehåll är automatiskt anpassat
för den mobila kanalen, vilket ger dig frihet att välja hur du vill kommunicera.
Du kan börja med att visa allt innehåll i den mobila kanalen, till att utveckla
en kanalspecifik kommunikation baserat på vad du vet om dina besökare
och deras beteenden.
Med EPiServer 7 CMS kan du personalisera innehållet för dina besökare
och presentera information som är baserad på deras demografi, intressen
och det sätt de interagerar med ditt innehåll. Enkelheten i att skapa personaliserade budskap hjälper dig att skapa bättre användarupplevelser och öka
antalet konvertingar.
Redigera med automatisk layout
Med EPiServer 7 CMS kan du ha en kvalitetskontroll för godkännande innan
innehållet publiceras med hjälp av arbetsflöden. Du kan sätta upp rättigheter
och definiera vem som kan skapa, se eller ändra innehåll på din globala
webbplats eller dina lokala webbplatser. Dessa rättigheter kan användas på
alla typer av innehåll, från webbsidor till specifika filer.
Med EPiServer 7 CMS redigerar du direkt på sidan och ser exakt hur
dina uppdateringar kommer att se ut. Om du behöver lägga till en bild, tar
du fram innehållspanelen och drar bilden till sidan, bilden ändrar storlek
automatiskt för att passa in i layouten. För att växla mellan olika kanaler och
se hur ditt innehåll ser ut exempelvis i mobilen eller på en surfplatta räcker
det med en knapptryckning.
Förbättrad kvalitetskontroll
Förbättra din sökmotoroptimering
Du kan enkelt arbeta med sökmotoroptimering och driva relevant trafik till
din webbplats. Det integrerade sökordsanalysverktyget visar om ditt innehåll
och din metadata är optimerat för dina sökord medan du arbetar med
innehållet, och ger SEO-råd som förbättrar din ranking.
Se hur ditt innehåll presterar i varje
kanal, medan du skapar det
I EPiServer 7 CMS anpassas allt innehåll automatiskt för datorn, surfplattan och mobilen, utan några
begränsningar. Med det unika och innovativa gränssnittet skapar du innehåll för alla kanaler på en gång.
Redigera ditt innehåll direkt på sidan och se hur det
kommer att se ut i olika layouter.
4
Block låter dig återanvända ditt innehåll på hela webbplatsen. Blocken anpassar sig automatiskt till layouten.
Tydlig design visar om du har något att publicera, och
vad mer du kan göra med ditt innehåll.
5
Software to drive your web, social or commerce site
EPiserver Add-on Store
Integrera med vilket system eller datakälla som helst
EPiServers Add-on Store är det enkelt att få tillgång till funktionalitet du
behöver. De populäraste och mest användbara Add-on-modulerna till
EPiServer kan du installera utan assistans av en utvecklare, vilket gör att du
slipper långa och utdragna utrullningsrutiner. Klicka och installera en ny Add-onmodul och uppgradera existerande Add-ons på samma sätt.
EPiServer erbjuder ett öppet och flexibelt gränssnitt som enkelt kan
integreras med vilket system eller datakälla som helst, inklusive din CRMoch ERP-plattform. EPiServer 7 CMS erbjuder “standard connectors” för
ledande system som Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM och
SalesForce. Utöver våra “standard connectors” har EPiServer 7 CMS ett
servicelager vilket gör att du kan integrera med system som SAP, Oracle,
Amadeus och andra datakällor, både standardsystem och skräddarsydda
lösningar.
Hög prestanda
EPiServers plattform fungerar bra på vanliga servrar och hanterar effektivt
trafiktoppar. Du kan sätta upp EPiServer 7 CMS för att säkerställa att webbplatsen är optimerad för en lastbalanserad miljö och uppfyller de behov
som stora företag har. En lastbalanserad miljö ser till att webbplatsen laddas
snabbt, hanterar höga trafikvolymer och ger bra skydd om en server går
ned.
Förbättra säkerheten
EPiServer erbjuder inbyggt stöd för spegling för att arrangera innehållet på
dedikerade servrar. Du kan också ge webbredaktörer åtkomst till specifika
servrar och låsa dina front-end servrar för ökad säkerhet.
Jag driftsätter snabbt
nya webbplatser och
håller kostnaderna nere.
Standardkomponenter
EPiServer 7 CMS förenklar utvecklingsprocessen genom att tillhandahålla
ett stort utbud av affärskontroller och beprövade integrationsmetoder. Du
kan enkelt addera ny funktionalitet genom standard .NET komponenter och
väldokumenterade API:er. Du kan även utveckla egna komponenter som du
återanvänder på flera sidor, webbar och kanaler, för att ytterligare minska
utvecklingstiden och kostnaderna.
Jag svarar snabbt på
förfrågningar från
affärssidan och lägger
till nya funktioner via
EPiServer Add-on Store.
Hantera din webb utan ansträngning
Add-On Framework
Lägg till funktioner snabbt och enkelt via EPiServer
Add-on Store.
6
SalesForce.com
MicroSoft SharePoint
Microsoft Dynamics CRM
Jag anpassar lösningen efter
behov, som trafikökningar
och säkerhetskrav.
Other Systems
Integrationsprojekt löper
smidigt med den öppna
arkitekturen och
standardkomponenter.
OnlineCenter i EPiServer 7 CMS fungerar som ett centralt nav för din webbplats, där har du tillgång till
alla funktioner och allt innehåll. Genom att använda EPiServer Add-on Store kan du med en klicktryckning
addera ny funktionalitet till din webbplats.
Service Layer
EPiServer som en integrationsplattform.
Få en snabb överblick av din webbsida och din statistik
på Dashboard.
7
Software to drive your web, social or commerce site
Personalisera ditt innehåll genom att skapa besökargrupper.
Du bestämmer vilka kriterier varje grupp ska ha...
... och sedan kan du förhandsgranska ditt innehåll och se precis hur det kommer att se ut för varje grupp!
Utöka din onlinenärvaro med flerkanals-kommunikation. EPiServer stödjer både responsiv design och HTML5, och det
intuitiva användargränssnittet i EPiServer 7 CMS ger dig en exakt förhandsvisning om hur ditt innehåll kommer att se ut.
Se direkt om det finns ändringar och
publicera dem.
Att ta innehåll från flera källor och kontextuellt
omvandla det till enhetliga upplevelser i den digitala
världen kommer att vara en av de största utmaningarna de
Stephen Powers | Analytiker | Forrester
närmaste åren.
Vi hanterar en enterprisemiljö där avancerad informationshantering
och struktur är kritiska för att det ska fungera optimalt. Med
EPiServer 7 CMS ser vi att det blir enklare för oss att skapa en enhetlig
kundupplevelse som ger maximal effekt. Maria Alfredéen | IT System Manager | TUI Nordic
Sätt upp arbetsflöden och låt dina användare
skicka sina sidor till dig för publicering.
Du behöver inte publicera ditt innehåll
direkt utan kan planera dina kampanjer
genom att schemalägga publicering av
block och sidor.
...två kolumner...
Du kan enkelt ladda upp flera multimediafiler samtidigt
genom att dra dem från sin lokala plats på din dator och
släppa dem över dropparean i Filhanteraren.
8
Återanvänd innehåll och låt det automatiskt anpassa sig till
en kolumn...
...och tre kolumner.
9
Software to drive your web, social or commerce site
EPiServer 7 CMS funktioner
EPiServer CMS har många funktioner som gynnar marknadschefer, redaktörer och utvecklare i deras
dagliga arbete.
Användarupplevelsen
Skapa innehåll
Socialt
EPiServer Add-on Store
Ramverk
Mallpaket
Välj ett CMS som fokuserar på användarupplevelsen. Vi utvecklar produkter som sätter dig
i centrum.
Bli effektiv genom att fokusera på ditt innehåll
och budskap, inte gränssnittet. Verktygen finns
där när du behöver dem, men innehållet är alltid
i fokus.
Uppdatera alla dina sociala kanaler från ett ställe,
driv trafik och få statistik om vilka som har gillat
och kommenterat. Personalisera meddelandet
för varje kanal och öka konverteringsgraden.
Lägg till ny funktionalitet baserad på verksamhetens
krav med hjälp av EPiServer Add-on Store. Ingen
utvecklingskompetens krävs.
Använd hårt typade modeller för att förenkla
utveckling, test och driftsättning. Skapa olika
renderingar för samma innehåll beroende på
kontext.
Kickstarta ditt projekt med en uppsättning responsiva designmallar som är byggda med bästa
praxis för att hantera innehåll i olika skärmupplösningar.
Intuitiv
Redigering direkt på sidan
Sociala kampanjer
Hårt typade datamodeller
Minimalistisk
Flytande paneler
Integrerat med Google Analytics
Separation av innehåll och rendering
Banner-, text-, film-, kontakt- och listblock
A/B testning och multivariat testning
Facebook, LinkedIn, Twitter
Ett klick för att installera och uppgradera
Block som anpassar sig efter kontext
Block med responsiv design
Uppmärksamhet på detaljer
EPiServer Certified Add-ons
Enterprise Add-on Store
Testbarhet
Mobil och surfplatta
Lokala och globala marknader
Innehållsintegration
Statistik och analys
Utvecklingstekniker
Använd webben för att få ut ditt innehåll till
alla kanaler såsom mobil och surfplattor. Du ska
tydligt kunna se hur besökarupplevelsen kommer
att vara i dina olika kanaler.
Bestäm vilket innehåll som ska vara lokalt anpassat för en viss marknad och vad som ska vara
globalt. Återanvänd innehåll, såsom texter, listor
och banners på flera webbplatser, marknader
och kanaler.
Använd EPiServer CMS som ett leveranslager
för andra innehållskällor. Dra nytta av den inbyggda säkerheten, SEO och cachefunktionaliteten
och låt samtidigt redaktörerna använda samma
verktyg som är tillgängliga för vanligt innehåll.
Mät och optimera trafiken i dina olika kanaler
medan du arbetar. Få analyser när du skapar innehållet för att kunna optimera konverteringar.
Använd det designmönster som du föredrar
eller kombinera olika tekniker i samma lösning.
Stöd för för responsive design av alla element.
Statistik direkt på sidan
MVC med Razor
Skapa en gång, använd överallt
Säkerhetslager
Analys av flera kanaler
Web Forms
Hantering av flera språk
HTML5 och responsive design
Kategorifilter
Konverteringsstatistik
Innehållsleverantörer
(content providers)
Direkt förhandsvisning
Responsiv multimedia
Mobila appar
Arbetsflöden
Anteckningar:
Personalisering
Personalisera upplevelsen för dina olika målgrupper baserat på vilken kontext de befinner
sig i. Kombinera historik, beteende, plats och
affärsregler för att rikta ditt innehåll och öka
antalet konverteringar.
Personalisera en gång och åter-
använd på flera ställen
Förhandsgranska ditt innehåll för olika målgrupper
Inbyggd regelmotor
10
SEO
Prestanda
Hantering av multimedia
Verktyg
Optimera ditt innehåll baserat på specifika
sökord. Få rekommendationer medan du jobbar
med texten och förbättra din SEO.
Utöka CMS-lösningen efter dina dina behov.
Dra nytta av flera servermiljöer och använda
den inbyggda sökfunktionen för att snabba upp
resultatsidor.
Ladda upp och strömma filmer direkt från din
webbplats. Återanvänd dina digitala tillgångar i
flera kanaler och dra nytta av automatisk anpassning
av bilder.
Använd de verktyg du trivs bäst med när du
utvecklar lösningar. Dra nytta av befintliga moduler
via Add-on Store som finns tillgängligt direkt i
Visual Studio.
SEO-metadata
Developer NuGet Add-on Store
Sökordsanalys
Lastbalansering
Bildredigering
Visual Studio SDK
Rekommendationer
Lucene-sökning
Rättighetshantering
Deployment Center
Distribuerad cache
Strömmande video
11
EPiServer CMS används av fler än 130 000
redaktörer dagligen i över 30 länder.
EPiServer CMS är grunden för
fler än 20 000 webbplatser.
Om OSS
EPiServer kopplar samman e-handel och digital marknadsföring för att hjälpa företag skapa unika
kundupplevelser som genererar affärsresultat. EPiServers plattform kombinerar innehåll, e-handel
och marknadsföring i flera kanaler för att stödja strategisk kommunikation på nätet, från avancerad
optimering, skapandet och hantering av leads, till konvertering och försäljning.
EPiServers plattform är navet i det ekosystem som behövs för framgångsrik digitala marknadsföring
och ger marknadsförare och IT-personal möjlighet att skapa en överlägsen kundupplevelse på de
över 20,000 webbplatser som globalt använder EPiServer. Byggd på. NET, och med ett etablerat
partnernätverk på över 630 partners i mer än 30 länder, ger EPiServers plattform kunder möjligheten
att leverera rätt innehåll till rätt person i rätt format vid en tidpunkt som passar dem. Detta medför
att företag kan maximera resultatet och avkastningen på sina investeringar i digital marknadsföring.
Företaget grundades 1994 och har kontor i Australien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge,
Storbritannien, Sydafrika och USA . Företaget ägs av IK2007-fonden. IK Investment Partners (“IK”)
är ett europeiskt private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i
kapital.
Vi har varit med sedan 1994
så vi vet vad vi pratar om.
24/7 support.
HUVUDKONTOR EUROPA
EPiServer AB | Regeringsgatan 67 | SE-111 56 Stockholm | Sweden | Phone: +46 (0)8 555 827 00 | [email protected]
HUVUDKONTOR USA
EPiServer Inc. | 2 Mid America Plaza, Suite 600 | Oakbrook Terrace, IL 60181 | USA | Phone: +1 630 974 3000 | [email protected]
www.episerver.se