Elevrådsmötes protokoll den 6 september 2011
1 Möte öppnas av Robin Ruth
2 Val av mötets ordförande Robin Ruth
3 Val av mötets sekreterare Ohuru
4 Val av styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Representanter
Robin Ruth 9ef
Martin Scaub 6mu
Frida Johansson
Johannes Bergqvist 4 mu
Joanathan Risberg 9mu
Emma Berglund
Yngve Rahlén 6-9b
Krystian Rzeppa 8a
Cynthia Vasques 9cg
Johan Törnander 9ah
Kevin Midehav 7ab
Christos pilpilidis 6:3
Rebecka Olsson 6:2
Sara Lundgren 6-9hi
Jonna Bast 6-9hi
5 Elevskyddsombud
Johanna Scaub 7mu
6 Matråd
Emma Berglund 9mu
Moa Johansson 6:3
Praimart Thaneesan 6:1
Felicia Jansson 8mu
Robin Ruth 9ef
Sofie Brehnfors 7mu
Johanna Scaub 7mu
Johannes Berglund 4mu
7 Dagsverksgrupp
Cajsa Henricsson 8mu
Alice Edin 7e
Jennifer Glennstål 7e
Krystian Rzeppa 8a
Moa Töpel 9ef
8 Aktivitetsgrupp
Josef Engström 6id
Amanda Salander 6id
Krystian Rzeppa 8a
Cajsa Henricsson 8mu
Johannes Berglund 4mu
Rebecka Olsson 6:2
Robin Ruth 9ef
9 Arbetsgrupp nya skolan
Kevin Midehav 7a
Krystian Rzeppa 8a
Cyntia Vasques 9cg
Mattias Johansson 9ah
Amanda Salander 6id
Josef Engström 6id
Jonna Bast 6-9hi
Sara Lundgren 6-9hi
10 musik arbetslaget fick i uppdrag att rösta fram en representant vid ett arbetslagråd till
Arbetsgruppen enligt punkt 9.
11 Foto
Foto av styrelsen kommer att tas den 16 september kl 13.30
11 Styrelsen träffas den 20 september kl. 13.00. konferensrummet.
12 Hemläxa till alla representanter i elevrådet är att ha en skrivbok och penna med sig till
alla möten.
13 Representanter till Råd inför Forskning
-Är vi på rätt väg?
Valdes till detta blev:
Emma Berglund 9musik
Cynthia Vasques 9cg
14 Övrigt






Vid datorn
Ohuru
4 musik vill ha brickor i matsalen
Musikarbetslaget har inte fått igång sitt schema
Cafeterian man vill ha fräschare frukt
5 musik vill ha bollplank, gemensamma ute leksaker
Förslag från 5 musik att man vill börja 1 timme tidigare
Önskemål att låna gitarrer från musiken.