26 april - s

advertisement
Kort rapport från besöket i Barnsley/
Northern Collage 26-30 april 2004
Guide/ kontaktperson: Ruth Ardron, Northern College
26 april
Ankomst till Manchester. 45 min taxiresa m trevlig kille fr Blue line taxis. Ruth
mottog med rundvandring i parken runt collage och visning av byggnaderna på
området. Området har fått 15 miljoner pund i stöd för att man ska kunna rusta upp
parken och bli ett centrum för detta English Heritage. Pubmiddag.
27 april
Kort träff m Kate i collegeadministrationen/ kontakter m city hall efter frukost.
Efter det gav sig jag och Ruth ut på bilfärd under fm som gick via Barnsley
towncentre (för att få en kort överblick) vidare till Fivetowns Resource and
Technology Center i Wakefield, där man kombinerat lokaler och rådgivning för
groddföretag med mäkling av utbildningar mm, barnpassning och egna
undervisningslokaler. Kan jämföras med våra företeelser Tillväxthuset på
Dalregementet och vägledningscentrum, fast på ett och samma ställe. Fått mapp i
två ex, där en med fördel kan vidarebefordras till Bengt. Vi besökte även Xscape
som är ett nyöppnat köpcentrum mellan Wakefield och Leeds. Det speciella med
centret är att man har en egen åretruntöppen inomhusskidbacke på knappt 200 m.
Detta kompletteras med att många av köpcentrets butiker har inriktning sport,
klättring, skidåkning, friluftsliv och att det dessutom finns 12 restauranger, 14
biosalonger, bowling mm. Granne med Xscape ligger Freeport som är ett
köpcentrum m 80 butiker av outletkaraktär. Det konstiga är att passagerna mellan
butikerna saknar tak el inglasning, vilket måste vara en total felbedömning i ett land
som Storbritannien!
Lunch på lokala puben.
Efter lunch träff med Tony Jowitt som är rektor (principal) på Northern Collage.
Gammal kolgruvekämpe som gått den långa vägen genom fackföreningsrörelsen,
som jag uppfattade det. Tony gav en bra bild hur illa det har sett ut i regionen de
senaste 25 åren, men att det långsamt har börjat förbättras, bl a tack vare utbildning
och speciella satsningar på särskilt utsatta områden (deprived areas). Fortfarande
har östra och norra Yorkshire en bruttoregionalprodukt som är 60-70% av
genomsnittet i EU. Om jag minns rätt så har London index 200 och Sverige 110.
Efter mötet med Tony egna studier i biblioteket och i datasal som jag fick access
till. Middag på College, samt därefter en liten introduktionsafton för en nyanländ
svensk grupp från en folkhögskola i Stockholm. Även tipsat John Grayson på
colleget om att exempelvis Brunnsvik fhsk säkert skulle välkomna ett liknande
utbyte.
28 april
Förmiddagsmöte med Barnsleys handelskammare (BCCI). Diskussion med John
Hufton om kammarens roll, allt ifrån rådgivning till nystartade företag till stora
omlokaliseringsprojekt av multinationella företag. Handelskammaren är även villig
att ta emot andra besök från Falun. John är också engagerad i upprustningen av
Barnsleys stadskärna (Remaking Barnsley – se nedan) och har som ett första
delprojekt medverkat till den nya gallerian Alhambra mall.
Lunch hos mayor Bill Newman m fru samt deltagare fr Northern college, Barnsleys
“utvecklingskontor” (dess chef David Kennedy tvingades gå tidigare, men är
intresserad av fortsatt kontakt) och några till. Trevligt möte, med en mayor som
mest har en ceremoniell betydelse. Besöket uppmärksammades av en lokaljournalist
som gjorde en kort intervju.
Visning av Alhambra mall efter lunchen. Ett sätt att vitalisera city. Inget speciellt
med själva gallerian, men troligen ändå en viktig injektion. John och Ian Fisher
(som förestår gallerian) var väldigt ivriga att visa.
På kvällen deltog jag i två möten (ej arrangerade för mig, utan reguljära möten i
kommunala grupperingar). Mycket intressant att sitta med och lyssna, samt att ta
del av deras handlingar. Det första mötet var med ”One Barnsley” som är ett
samarbetsforum för att uppnå en gemensam, långsiktig vision. Många
organisationer var representerade, från välfärdsorganisationer och representanter för
den sociala ekonomi till de större såsom BCCI, Barnsley collage och
Boroughcouncil. One Barnsley kan också vara ett exempel på de nya beslutsorgan
som växer fram både i Sverige och England, där det inte finns samma förankring i
politiken och där insynen kanske minskar något för gemene man.
Slutligen var det ett intressant möte på City Hall där tre parallella arkitektförslag för
ombyggnad av Market Place i Barnsley presenterades. Dessa ingår i Remaking
Barnsley-projektet. Som arkitekturintresserad så var detta intressant att se.
29 april
Privat besök tillsammans m Ruth i Sheffield, bl a Meadowhall shoppingcenter (250
butiker och 20 caféer och restauranger), Sheffield city och däremellan en av de
återupprättade spårvagnslinjerna. Även besök i Wintergarden och City hall.
30 april
Tidig uppstigning. Taxin hämtade 04.00, för transport till Manchester airport.
Tre viktiga mål har, bland annat, uppnåtts under dessa dagar:
 Språklig utveckling av fackengelska enligt min punkt i
utvecklingsprogrammet ”900+”
 Ökad kunskap om brittiska samhället utanför London
 Etablerat och/eller förstärkt kontakter mellan Falun och BarnsleyWakefeildområdet för ev framtida utbyten.
Wentworth Castle, Barnsley 30 april 2004
Jonny Gahnshag
Download