Behandlingskontrakt Syftet med detta kontrakt är att:
I samarbete utreda och klargöra patientens problem
Komma överens om mål och metod för arbetet
Därefter tillsammans genomföra och utvärdera behandlingen
Som terapeut förbinder jag mig att:
 Arbeta effektivt utifrån forskning och erfarenhet
 Vara tillgänglig för samtal och telefonstöd för att generalisera
färdigheter (v.g. se nedan)
 Anmäla återbud och ledighet i så god tid som möjligt
 Följa tystnadsplikt och andra etiska regler (sekretess kan dock brytas
vid farligt beteende)
 Behandla patienten med respekt
Som patient förbinder jag mig att:
 Påbörja och stanna i behandlingen under överenskommen tid
 Lämna återbud och ledighet i så god tid som möjligt
 Arbeta för att minska självskadehandlingar, minimera
behandlingsstörande beteende samt delta i parallell färdighetsträning
 Behandla personal med respekt
Telefonstöd:
 24-timmarsregeln
 Krislista
 Terapeut och patients gemensamma överenskommelser:
_________________________________________________________ _________________________________________________________ Denna överenskommelse gäller t.o.m. _________________________
Patientens sign. __________________________________________
Behandlarens sign. ________________________________________
DBT teamet i Kalmar 2014