romantiken

advertisement
romantiken
Ca 1770
till
1840
Brytpunkten – reaktion mot
upplysningstiden
• Revolt mot framstegstron –Rousseau menade
att kulturen urartar när vetenskapen tar över.
Vi måste rikta oss inåt och lyssna till vår rena
inre röst.
• Naturlyrik – vi ska öppna våra sinnen för
naturen och finna samhörighet med den. Då
kan vi återfinna det ursprungliga och äkta
inom oss själva.
Jean-Jacques Rousseau
•
•
•
•
•
•
Fattigpojke
”Sängvägen” till bildning och kultur
Privatlärare och författare
Salongslivet i Paris
Barnuppfostran i boken Émile
Om jämlikhet –all rätt och makt till folket,
jämlika kärleken
Psykologi och känslor
Känslor i fokus!!!
Kulturen dyrkas –
diktare hyllas!
Mitt uppe i
industrialismen blir
längtan tillbaka till
naturen stor.
Människans
undermedvetna = den
mörka sidan?
Människorna vill bort
från den hemska staden!
Mera känslor – sturm und drang
Den tyske författaren Johann
Wolfgang von Goethe skriver
romanen Den unge Werthers
lidanden som väcker starka
känslor.
Han skriver ett tillägg i boken
där han varnar läsarna att ta
efter romanens hjälte utan att
lyckas. ”Werther-feber”
utbryter!
Livets stadier – genomlida
ungdomen, bli en mogen
människa, ge plats för både
förnuft och känslor!
Faust
• I pakt med djävulen – Goethes
stora drama Faust
• Är vi beredda att göra vad som
helst för att nå våra drömmars
mål?
• Goethe menar att det är vår
förbannelse, denna ändlösa strävan efter den
fullkomliga lyckan.
Skräckromantiken
Mycket populära i samtiden. La grunden
för våra dagars deckare!
Monstren är antihjältar, utanför och
missförstådda som sanna romantiker
Mary Shelley – Frankensteins monster
 Bram Stoker – Dracula
Edgar Allan Poe – Den svarta katten
m fl.
Monster
Romantiken I Sverige
•
•
•
•
•
•
•
Städerna små och få
Begränsad bokmarknad
Svenska Akademien (1786) och hovet
Göteborg
Litterära sällskap
Censur lättas
Götiska förbundet – återuppväcka det
fornnordiska arvet, den svenska folksjälen
• Skansen
Stagnelius
• En känd svensk romantiker är Erik
Johan Stagnelius vars korta liv
präglades av missbruk och
sjukdom (dessutom var han ful!)
• Hans dikter handlade om längtan
efter döden och kärlek –
upplevdes ofta som konstiga
• Nordisk naturmystik – näcken,
älvor…
Romantikens idéer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Känslor
Naturen
Folksjälen
Individen
Genier
Det ursprungliga
Det exotiska
Skräck
Själen
Download