Den fantastiska resan genom litteraturhistorien

advertisement
Den fantastiska resan genom
litteraturhistorien (i Europa)
•
•
•
•
Del 3
Romantiken
Realismen
Modernismen
romantiken
Ca 1770
till
1840
Psykologi och känslor
Känslor i fokus!!!
Kulturen dyrkas –
diktare hyllas!
Mitt uppe i
industrialismen blir
längtan tillbaka till
naturen stor.
Människans
undermedvetna = den
mörka sidan?
Människorna vill bort
från den hemska staden!
En epidemi av självmord!
 Den tyske författaren Johann
Wolfgang von Goethe skriver
romanen Den unge Werthers
lidanden som väcker starka
känslor.
 Han skriver ett tillägg i boken där
han varnar läsarna att ta efter
romanens hjälte utan att lyckas.
”Werther-feber” utbryter!
Werther
skräckromantiken
Mycket populära i samtiden. La
grunden för våra dagars deckare!
Monstren är antihjältar, utanför och
missförstådda som sanna romantiker
Mary Shelley – Frankensteins monster
 Bram Stoker - Dracula
Edgar Allan Poe – Den svarta katten m fl
Monster
Svensk romantik
• Ny lag innebär att den tidigare
starka censuren lättas – många
litterära sällskap bildas
• En känd svensk romantiker är Erik
Johan Stagnelius vars korta liv
präglades av missbruk och sjukdom
(dessutom var han ful!)
• Hans dikter handlade om längtan
efter döden och kärlek – upplevdes
ofta som konstiga
Romantikens ledord
•
•
•
•
•
Känslor
Det ursprungliga
Det exotiska
Skräcken
Själen
realismen
Ca 1830
till
1880
Realismen
• Naturen är frånvarande.
• Möt samhället och staden!
• Dåtiden och framtiden är ointressant – vi lever
i nuet!
• Litteraturen används återigen för att skapa
debatt. Ingen drömverklighet!
• Gud ifrågasätts.
Berömda författare
• Engelsmannen Charles Dickens skrev om barn
med tragisk uppväxt men som senare får
upprättelse i livet. Ex: Oliver Twist och David
Copperfield.
• Ryssen Fjodor Dostojevskij skrev djupa
romaner om människans innersta natur.
Ex: Brott och straff
Fler kvinnliga författare
 Jane Austen skrev om
samhället, unga kvinnor i
England och deras friare.
Stor psykologisk insikt.
 Charlotte Brontë och Emily
Brontë skrev under manlig
pseudonym.
Realistiska drag utmärker ex.
Jane Eyre och Svindlande
höjder.
Svensk realism
• August Strindberg - känd
författare.
 Hans liv och texter väckte
mycket blandade känslor.
 Med pennans hjälp slogs
han emot präster,
vetenskapsmän, kungahuset
m.m.
 Röda rummet, Giftas och
Hemsöborna är kända verk.
Selma Lagerlöf
• Kärlek stort tema i
författarskapet.
• Männen ofta svaga
och kvinnorna
starka. Ex. Kejsaren
av Portugallien
• Nils Holgersson –
en klassiker.
Beställningsjobb –
öka kärleken till
Sverige.
Realismens ledord
• Lev i nuet
• Skildra verkligheten som den är – orättvis!
• Människan är djup och har många lager.
Modernismen
Ca 1910
till
?
Modernismen
• Konstvärlden påverkar litteraturen
• Det undermedvetna och drömmen
spelar stor roll!
• Allt ska vara modernt och nytt.
• Öppnare syn på sex.
• Experiment med skrivande;
kollage, automatisk skrift, djärvt
bildspråk.
• Svårtillgänglig konst- man vill inte
bli förstådd!
Hugo Ball - dada
• Anti-konst
• Ta avstånd från världen som förlorat värdighet
och mening.
• Dada-dikt
Kafka
• Franz Kafka från Prag skrev om
människans ångest. Torrt och
byråkratiskt språk, förfärligt
innehåll. Skuld och rädsla
återkommer i hans alster.
Svart humor.
” En morgon när Gregor
Samsa vaknade ur sina
oroliga drömmar fann han sig
förvandlad till en skalbagge”
Svensk modernismen
• Edith Södergren och Pär Lagerström skrev också
om ångest och är kända modernismer.
• Idag förfäras fortfarande många människor över
modernister. Bruno K. Öijer (född 1951) beskriver
sin poesi med orden:
”i grunden handlar det om att varje människa är
större än sin situation och att vår framtid beror
på vår förmåga att kunna känna sorg över det
som gått förlorat”.
Modernistiska ledord
• Det undermedvetna –
drömmen
• Ångest
• Personlighet
• Nytänkande – protest mot
det äldre (speciellt 1800talet)
• Mod
Download
Random flashcards
Create flashcards