Modernismen

advertisement
Modernismen
Bakgrund
Paris samlingsplats för modernismens idéer
Första världskriget - ifrågasättande av invanda värderingar – t.ex. krig ej
förnuftigt
1800-talets kultur i graven (t.ex. kejsardömen, tsartiden i Ryssland)
Foto och film förändrar konst och litteratur
Sigmund Freud och psykoanalysen, drömtydningar, det undermedvetna
C.G. Jung – mänskliga arketyper; skuggan, anima-animus undermedvetna
Ismer inom konst och litteratur – (impressionismen), expressionismen,
futurismen, dadaismen, (kubismen-konst), surrealismen (existentialismen)
Kvinnlig frigörelse och rösträtt 20-talet
Genrer: roman (men nya former!) och lyrik
Slagord under epoken: förnyelse, sanning genom det undermedvetna, skildra det
vackra och grymma, starka känslor
Ämnen under epoken: första världskriget med ångest och rädsla, människors
inre tankar och känslor - ocensurerat
Stilen under epoken: experiment med form – t.ex. dada (nonsens),
drömsymboler i dikt vanligt – surrealismen, automatskrift, inre monolog
Författare:
Sigmund Freud
Remarque
Drömtydningar
På västfronten intet nytt
James Joyce
Ulysseus
Marcel Proust
Franz Kafka
Edith Södergran
André Breton
På spaning efter den tid som flytt
Processen
dikter ”Dagen svalnar”
dikter ”Rosendöden”
Majakovskij
Pär Lagerkvist
Trakl
futur.dikter ”Moln i byxor”
”Dvärgen”, dikter ”Ångest”
dikter kriget
det undermedvetna
krigets fasa beskrivs,
skildras inifrån
inre monolog,
automatskrift
det ofrivilliga minnet
realistiskt blir absurt
kvinnligt jag, express.
surrealistiskt, symb,
oväntat bildspråk
talspråkl., mot tsarregimen
express, starkt bildspråk
expressionistiskt
Download