Arhundiadete
ordmusik
FRÅN ANDERS ÖSTERLING
TILL LARS FORSSELL
En antologi av Göran Hassler
INNEHALL
Förord av Göran Hassler
Anderberg, Bengt
Anderberg, Bengt
Anderberg, Bengt
Andersson, Dan
Andersson, Dan
Andersson, Dan
Aspenström, Werner
Aspenström, Werner
Aspenström, Werner
Aspenström, Werner
Bengtsson, Frans G.
Bengtsson, Frans G.
Bergman, Bo
Björling, Gunnar
Björling, Gunnar
Björling, Gunnar
Blomberg, Erik
Blomberg, Erik
Boye, Karin
Boye, Karin
Boye, Karin
Boye, Karin
Carlson, Stig
Carpelan, Bo
Dagerman, Stig
Dagerman, Stig
Dahlberg, Folke
Dahlqvist-Ljungberg,
Ann-Margret
Diktonius, Elmer
Diktonius, Elmer
11
Sju minnen (Den känslofulle vargen 1952)
16
På senhösten (En äldre herre i glasögon 1971)
16
Sarons ros (Den känslofulle vargen 1952)
16
Och nu Var det natt (Efterlämnade dikter 1918 — 1920) 18
Nu mörknar min väg. . . (Visor och ballader 1921)
20
Epilog (Efterlämnade dikter 1918 — 1920)
21
Kärlek (Sorl 1983)
22
Ej blir det natt (Dikter under träden 1956)
25
Om tio tusen år (Enskilt och allmänt 1991)
26
Du och jag och världen (Trappan 1964)
27
En ghasel (Tärningskast 1923)
28
Varjagerna (Legenden om Babel 1925)
28
Melodi (Elden 1917)
30
Det är så långt (O finns en dag 1944)
33
En sten (Ett blyertsstreck 1951)
33
Kära milt och vindlöshet (Där jag vet att du 1938)
35
Gravskrift (Nattens ögon 1943)
36
Människans hem (Jorden 1920)
37
I rörelse (Härdarna 1927)
38
Hur kan jag säga. . . (De sju dödssynderna 1941)
40
Du är min själs uppståndelse (De sju dödssynderna
1941)
42
Min hud är full av fjärilar (För trädets skull 1935)
44
Sverige, Sverige fosterland (Folket i bild 1965)
46
Mor talade. . .(Gården 1969)
48
En broder mer (Dagsedlar 1954)
50
Höst (Dagsedlar 1954)
51
Hjälp de i havet sjunkna (Lustvandrare utan trädgård
1953)
53
Ur Den sista sommaren (Homo atomicus 1980)
Orkester (Stenkol 1927)
I trädgården (Taggiga lågor 1924)
54
56
58
Diktonius, Elmer
Edfelt, Johannes
Edfelt, Johannes
Edfelt, Johannes
Ekelund, Vilhelm
Ekelund, Vilhelm
Ekelöf, Gunnar
Ekelöf, Gunnar
Ekelöf, Gunnar
Ekelöf, Gunnar
Ekelöf, Gunnar
Ekelöf, Gunnar
Enckell, Rabbe
Enckell, Rabbe
Englund, Carl-Emil
Ferlin, Nils
Ferlin, Nils
Ferlin, Nils
Ferlin, Nils
Ferlin, Nils
Forssell, Lars
Forssell, Lars
Forssell, Lars
Forssell, Lars
Grave, Elsa
Grundström, Helmer
Grundström, Helmer
Gullberg, Hjalmar
Gullberg, Hjalmar
Gullberg, Hjalmar
Gullberg, Hjalmar
Gullberg, Hjalmar
Gullberg, Hjalmar
Hagliden, Sten
Hagström, Emil
Hillarp, Rut
Barnets dröm (Stark men mörk 1930)
Kontrapunkt (Sång för reskamrater 1941)
Ett är nödvändigt (Bråddjupt eko 1947)
Sommarorgel (Insyn 1962)
Kastanjeträden trötta luta (Melodier i skymning 1902)
Då voro bokarna ljusa (Melodier i skymning 1902)
Sonatform (Sent på jorden 1932)
Apoteos (Sent på jorden 1932)
Helvetes-Brueghel (Strountes 1955)
Världspolska (Köp den blindes sång 1938)
Eufori (Färjesång 1941)
Ur Sagan om Fatumeh (Sagan om Fatumeh 1966)
Våren sitter bak en sten (Flöjtblåsarlycka 1925)
Kärlek (Andedräkt av koppar 1946)
Efter sista vätebomben (Det mörknar under
träden 1951)
En inneboende (En döddansares visor 1930)
Hästar (Barfotabarn 1933)
Du har tappat ditt ord (Barfotabarn 1933)
Uppriktigt (Kejsarens papegoja 1951)
Lugnt (Från mitt ekorrhjul 1957)
Ballad 1952 (En kärleksdikt 1960)
Den blinde sade (Det möjliga 1975)
0 mörker mörker (Sånger 1986)
Om giftet dödar havet (Sånger 1986)
Till det döda barnet (Bortförklaring 1948)
1 de folkilskna hundarnas byar (Tidn. Folket i Bild)
Om dej (Från myr och mo 1943)
Ur Kärleksroman (Kärlek i tjugonde seklet 1933)
Död amazon (Fem kornbröd och två fiskar 1942)
Sommarpastoral (Terziner i okonstens tid 1958)
Ögon, läppar (Ögon, läppar 1959)
Bara de riktiga orden (Ögon, läppar 1959)
Det stod i brevet (Ögon, läppar 1959)
Död falkenerare (Till fots 1955)
Bort i Undrom (Jordrök 1960)
Penelope (Penelopes väv 1985)
58
60
62
64
66
66
68
69
70
70
72
74
76
76
78
80
82
85
86
86
88
90
92
92
94
96
96
98
100
102
104
104
105
106
108
110
Hillbäck, Ella
Jönsson, Gabriel
Lagerkvist, Pär
Lagerkvist, Pär
Lagerkvist, Pär
Lagerkvist, Pär
Lindegren, Erik
Lindegren, Erik
Lindegren, Erik
Lindorm, Erik
Lindqvist, Ebba
Lundkvist, Artur
Lundkvist, Artur
Lundkvist, Artur
Löwenhjelm, Harriet
Löwenhjelm, Harriet
Malmberg, Bertil
Malmberg, Bertil
Malmberg, Bertil
Martinson, Harry
Martinson, Harry
Martinson, Harry
Martinson, Harry
Martinson, Harry
Martinson, Harry
Parland, Henry
Parland, Henry
Parland, Ralf
Parland, Ralf
Parland, Ralf
Schoultz, Solveig von
Schoultz, Solveig von
Setterlind, Bo
Setterlind, Bo
Setterlind, Bo
Din hud har sagt. . . (I denna skog 1953)
Impromptu (Flaskpost 1920)
Ångest, ångest är min arvedel (Ångest 1916)
Ja, dina lemmars svala prakt (Hjärtats sånger 1926)
Engång skall du. . . (Aftonland 1953)
Livet tar sitt barn till sig (Vid lägereld 1932)
att skjuta en fiende. . .(mannen utan väg 1942)
Kosmisk moder (Sviter 1947)
Arioso (Sviter 1947)
Månvaka
Ur Brev till en stjärna (Mässa för måsar 1966)
Låt mig bli en trumpet. . . (Glöd 1928)
Dan Andersson
Skatan (Liv som gräs 1954)
Min nattlampas veke. . . (Dikter 1919)
Vem kan längre hålla vakt. . . (Dikter 1919)
Än en gång mig böljeberget. . . (Dikter vid gränsen
1935)
Ur Jagdikter (Dikter vid gränsen 1935)
Jag vet vad som irrar i parken (Flöjter ur ödsligheten
1941)
Har ni sett en koltramp (Spökskepp 1929)
Havskrogen (Passad 1945)
Museet (Tidskriften Spektrum 1932)
Måndikt (Passad 1945)
Kväll i inlandet (Passad 1945)
14:e sången ur Aniara (Aniara 1956)
Ur Influensa, V (Idealrealisation 1929)
Ur Influensa, XXI (Idealrealisation 1929)
Träden (Eolita 1956)
Ekliptika (Eolita 1956)
Euforisk effekt (Eolita 1956)
Äppeldoft (De fyra flöjtspelarna 1975)
Bön av en kvinna (Eko av ett rop 1945)
Sagan om humlan
Främling på stranden (Främling på stranden, 1964)
Ögon av aska (Ögon av aska 1970)
112
114
116
118
120
121
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
154
156
158
158
160
160
161
162
163
164
166
166
Setterlind, Bo
Sjöberg, Birger
Sjöberg, Birger
Sjöberg, Birger
Sjödin, Stig
Sjödin, Stig
Sjöstrand, Östen
Sjöstrand, Östen
Södergran, Edith
Södergran, Edith
Södergran, Edith
Södergran, Edith
Taube, Evert
Thoursie, Ragnar
Utsi, Paulus
Utsi, Paulus
Vennberg, Karl
Vennberg, Karl
Vennberg, Karl
Vennberg, Karl
Vennberg, Karl
Wictor, Jan
Wictor, Jan
Wide, Anna Greta
Wine, Maria
Wine, Maria
Österling, Anders
Österling, Anders
Förstaradsregister
Se, juni sträcker ut sin hand (Dikter från San
Michele, 1954)
Kvällshimlen bär (Minnen från jorden 1940)
. . .som sker vid sommarvakan. . . (Kriser och
kransar 1926)
Folkvisan (Syntaxupproret 1955)
Bandvalsaren (Sotfragment 1949)
Rappa, rappa hingstländ (Nattliga besök 1950)
Madrigal (Hemlöshet och hem 1958)
Till diktens löderska (I Vattumannens tecken 1967)
•Dagen svalnar (Dikter 1916)
Vierge möderne (Dikter 1916)
Jag (Dikter 1916)
Månen (Landet som icke är 1925)
Gammelvals i Roslagen
Papegojan död ej ruttnar (Emaljögat 1945)
Den vite mannens fotspår (Nordisk poesi 1984)
Sargat är renens land (Nordisk poesi 1984)
Den verklige tekännaren (Halmfackla 1944)
Ungdom (Tideräkning 1945)
Ur Rekviem (Halmfackla 1944)
Inte alltid (Längtan till Egypten 1987)
Avlelse (Vägen till Spånga folkan 1976)
Nymatematiska teorier (Camera obscura 1946)
Den största synden (Camera obscura 1946)
Havstrutens unge (Broar 1956)
Och det hände i sommarnatten
Vid morgonens rodnad (Vinden ur mörkret 1943)
Hälsning till en kvinnlig vän (Ögonblick 1978)
Hymnen (Preludier 1904)
168
170
172
174
176
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
194
196
198
200
202
203
205
205
206
209
210
212
213
214