Förslag studentuppsatser/projekt

Halmstad 2012-05-28
Förslag studentuppsatser
Dessa ämnen är en rad framarbetade förslag. Vi har inte möjlighet att åta oss samtliga uppslag, utan
kommer löpande att säga ja eller nej beroende på arbetsbelastning och när i tiden de blir aktuella.
Ämnena är framskrivna förslag med bakgrund och idéer till underliggande frågeställningar. Disciplin och
nivå är vad vi själva tror och får därför bearbetas inom lärosätet.
Hur använder kommuner sin historia för sin egen utveckling
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv. Hur medveten och kunnig är man om sin
egen historia? Hur berättar man och använder sin egen historia? Hur använder man sin historia för att
formulera sin vision, strategier och mål? Hur använder man sin historia kopplat till identitetsbyggande?
Trolig disciplin inom akademi: Historia / Ekonomisk historia. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
På vilket sätt kan kunskap och användning av sin egen historia offensivt hjälpa utvecklingen av
en kommun
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv. På vilket sätt kan kunskapen om sin
egen historia skapa bättre formuleringar och förutsättningar av sin vision, strategier och mål?
Trolig disciplin inom akademi: Historia / Ekonomisk historia / Kulturgeografi. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
Näringslivs- och arbetsmarknadshistoria i Halmstad
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv. Ett sådant område är näringsliv och
arbetsmarknad. I strävan att få en god kunskap om Halmstads historia över tid behövs en
genomgång/sammanställning/paketering av den historiska bilden inom området. En frågeställning kan
vara: Varför ser Halmstad ut som det gör idag gällande näringsliv och arbetsmarknad?
Trolig disciplin inom akademi: Historia / Ekonomisk historia / Kulturgeografi. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
Metod för att finna och utvärdera satsningsområden inom näringsliv i en kommun
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv. Ett sådant område är
näringslivsutveckling. En frågeställningen är: Hur finner man ett fruktbart satsningsområde inom
näringsliv som en kommun kan satsa på? Analogt, hur prövar man ett satsningsområde som man av
någon anledning har funnit tänkbart?
Inriktningen på arbetet/uppsatsen är alltså att göra en genomlysning av kända metoder och komma
fram till en helhetlig metod/modell. Metoden/modellen ska ta hänsyn till flera utvecklingsperspektiv och
konsekvensanalyser. Metoden bör prövas i liten skala med de två ingångarna.
Trolig disciplin inom akademi: Nationalekonomi / Statsvetenskap. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
Metod för värdera uppfattningen av en kommuns näringsliv/plats B2B
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv. Ett sådant område är
näringslivsutveckling. Årligen görs det en rad undersökningar om hur kommunen står sig inom näringsliv
(Ex Svenskt Näringslivs Ranking, Företagarnas utvärdering, SKLs Insikt). De baseras på statistik, fakta
och vad företagare och politiker anser om sin egen kommun. Intressant vore att finna en metod för att
regelbundet mäta vad företag utanför kommunen anser om näringslivet i Halmstad och Halmstad som
plats, B2B. Behovet är att finna frågeställningar och mätmetod som kan användas framöver. Metoden
bör provas i liten skala.
Trolig disciplin inom akademi: Statsvetenskap / Kommunikation. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
Sociala konsekvenser av en mellanstor svensk kommun med tyngdpunkt på logistik
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv. Ett sådant område kan vara utveckling
inom logistik vilket påverkar en kommun på bredden, från fysisk planering till sociala och demografiska
konsekvenser. En frågeställningen kan vara: Vilka sociala konsekvenser ger det på samhället avseende
arbete/familj/socioekonomiska strukturer?
Trolig disciplin inom akademi: Arbetsvetenskap / Socialvetenskap. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
Sociala konsekvenser av en mellanstor svensk kommun med tyngdpunkt på ett
kunskapsintensivt näringsliv/arbetsmarknad
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv. Ett sådant område kan vara utveckling
mot att ha ett mer kunskapsintensivt näringsliv/arbetsmarknad vilket påverkar en kommun på bredden,
från fysisk planering till sociala demografiska konsekvenser. En frågeställningen kan vara: Vilka sociala
konsekvenser ger det på samhället avseende arbete/familj/socioekonomiska strukturer?
Trolig disciplin inom akademi: Arbetsvetenskap / Socialvetenskap. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
Kontaktperson
Björn Kalla - Utvecklingsstrateg, Utvecklingsavdelningen Halmstads Kommun
[email protected] | 0703-66 91 57
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hur använder kommunen internationella kontakter för eget strategiska utvecklingsarbete
Kommuner jobbar medvetet med sin egen utveckling i syfte att förbli starka och stärka sig ytterligare.
Detta sker strategiskt inom flera olika områden och perspektiv där de internationella kontakterna kan
vara en del för att förstärka arbetet.
Trolig disciplin inom akademi: Statsvetenskap/ Internationella relationer. Nivå C / D
Kontaktperson Högskolan:
Kontaktperson
Erica Åkerberg - Utvecklingsstrateg, Utvecklingsavdelningen Halmstads Kommun
[email protected]