Godskorridorer i Sverige och Europa Pernilla Ngo, CLOSER och

advertisement
Godskorridorer i Sverige och Europa
Pernilla Ngo,
CLOSER och Trafikverket
SAMLAD KOMPETENS
CLOSER är en nationell och neutral
arena för samverkan inom
TRANSPORTEFFEKTIVITET
Intermodal transport &
Green Corridors
High Capacity Transport (HCT)
Urban Mobility
VISION
Att erbjuda en attraktiv neutral arena
för utveckling och innovation där akademi, näringsliv och
myndigheter framgångsrikt samverkar nationellt och internationellt
för ökad transporteffektivitet.
Fotograf: Erik Viklund, Skogforsk
Gröna korridorer är inte ett område – det är en filosofi för att nå
transport- och näringspolitiska mål med särskilt fokus på att göra
transporter grönare
Planning/society
development
Policy, laws
and
regulations
Behavior/
business
cases
Infrastructure
Technology/
innovation
Myndigheter
Näringsliv
Akademi
Grönare transporter
Arbetsgruppen - Intermodal
transport and Green Corridors
• Ta fram nya projektidéer för att via projekt gå från ord till handling
• Verka för att positionera Sverige internationellt inom gröna korridorer
• Naturlig plattform för Akademi, Näringsliv, och Myndigheter att mötas
Exempel från verkligheten
Gröna korridorer är inte ett område – det är en filosofi
för att nå transport- och näringspolitiska mål med
särskilt fokus på att göra transporter grönare
Tack!
Pernilla Ngo
[email protected]
Direkt: 010-123 70 93
Download