Så löste vi problemen med aktinomyceter i

Så löste vi problemen med aktinomyceter i
dricksvattennätet
Lina Parsland
[email protected]
Överföringsledning
Tävelsås vattenverk: fluorid och
bristande kapacitet
Ökad befolkning
Augusti 2012 vatten från Växjö
Dricksvattenföreskriften
SLVFS 2001:30
Dricksvattenproducenter måste ta ett visst antal prov hos användare
Normal kontroll
Odlingsbara mikroorganismer, 3dygn
Långsamväxande bakterier, 7dygn
Koliforma
E. coli
Utvidgad kontroll
Odlingsbara mikroorganismer, 3dygn
Långsamväxande bakterier, 7dygn
Koliforma
E. coli
P Clostridium perfringens
Intestinala enterokocker
Mikrosvamp
Aktinomyceter
Aktinomyceter
Mycel
Trä och gummi
Stillastående vatten
Motståndskraftiga sporer
Lukt och smak-problem
Inga vetenskapliga belägg för att
de orsakar mag/tarmbesvär
2013
Skolan är provtagningspunkt hos användare
1utvidgat prov/år med eget vattenverk
Historiskt har det varit låga halter
September 2013 tjänligt med anmärkning både 3dygnare och
aktinomyceter
Spolning
2014
Ledning till Vederslöv 2011
Inga aktinomyceter här
Misstänker ledningen till Tävelsås
Är det luftarna?
Piggning
December godkänt
2015
Normalt Växjös ledningsnät <10, Tävelsås 50-90
Slutet av augusti tjänligt med anmärkning igen
Spolning ger motsatt effekt
Dänningelandastationen
December omkoppling av ledningsnätet
Högre halter aktinomyceter
Vikaholm
Uppströms är godkänt
En punkt där syrehalten var
nästan noll
Vad blev resultatet?
Bättre resultat på inkommande vatten
Tävelsås skola fortsatt godkänd, sjunkande trend
Varför Tävelsås och inte Vederslöv?