Björklinge-Läby-Skuttunge 2010

advertisement
Dricksvattenkvalitet i Björklinge 2010
Sammanställning av analysresultat från prov tagna på utgående dricksvatten från vattenverk.
Mikrobiologiska parametrar
Enhet
MIN
MEDIAN
MAX
ANTAL PROV
Antal mikroorganismer (22 °C 3dygn)
st/ml
0
7
62
12
Antal långsamväxande bakterier (7dygn)
st/ml
2
61
190
12
Koliforma bakterier
st/100 ml
0
0
0
12
Escherichia coli
st/100 ml
0
0
0
12
Mikrosvampar
st/100ml
0
11
330
12
Kemiska parametrar
Enhet
mg/l
MIN
MEDIAN
317
MAX
Alkalinitet (HCO3)
ANTAL PROV
1
Ammonium (NH 4)
mg/l
<0,04
<0,04
<0,04
4
Fluorid (F)
mg/l
Färg
Hårdhet, total
Järn (Fe)
Kalcium (Ca)
Kemisk syreförbrukning (COD Mn)
mg/l Pt
1
<5
5
5
4
°dH
16,8
17,2
18,5
4
mg/l
<0,02
<0,02
<0,02
4
105
107
<1,0
116
4
1
mg/l
mg/l O2
Klor, total aktiv (Cl2) *
mg/l
Klorid (Cl)
mg/l
Konduktivitet (Ledningsförmåga)
1,1
0
55
1
mS/m
69,5
70,9
71,1
4
Koppar (Cu)
mg/l
<0,02
<0,02
<0,02
4
Magnesium (Mg)
mg/l
9,2
9,7
9,9
4
Mangan (Mn)
mg/l
<0,005
<0,005
<0,005
4
Natrium (Na)
Nitrat (NO3)
mg/l
mg/l
20
22
13
23
4
1
Nitrit (NO2)
mg/l
<0,007
<0,007
<0,007
4
7,5
7,6
7,7
4
<30
2
1
pH
Radon (Rn)
Sulfat (SO4)
Temperatur
Turbiditet (Grumlighet)
Bq/l
mg/l
<30
°C
7,3
8,2
9,0
10
FNU
<0,1
<0,1
<0,1
4
* Istället för klorering används UV-ljus som desinfektionsmetod.
30
Dricksvattenkvalitet i Björklinge-Läby-Skuttunge 2010
Sammanställning av analysresultat från prov tagna på dricksvatten hos användare.
Mikrobiologiska parametrar
Enhet
MIN
MEDIAN
MAX
ANTAL PROV
Antal mikroorganismer (22 °C 3dygn)
st/ml
0
7
210
35
Antal långsamväxande bakterier (7dygn)
st/ml
17
100
240
35
Koliforma bakterier
st/100 ml
0
0
0
35
Escherichia coli
st/100 ml
0
0
0
35
Mikrosvampar
st/100ml
0
8
210
35
Kemiska parametrar
Enhet
mg/l
MIN
316
MEDIAN
Alkalinitet (HCO3)
MAX
322
ANTAL PROV
2
Ammonium (NH 4)
mg/l
<0,04
<0,04
0,10
17
Fluorid (F)
mg/l
1,0
1,1
2
mg/l Pt
<5
5
7,5
17
°dH
16,8
17,5
19,1
17
mg/l
<0,02
<0,02
<0,02
17
mg/l
mg/l O2
105
<1,0
109
120
<1,0
17
2
Färg
Hårdhet, total
Järn (Fe)
Kalcium (Ca)
Kemisk syreförbrukning (COD Mn)
Klor, total aktiv (Cl2) *
mg/l
Klorid (Cl)
mg/l
Konduktivitet (Ledningsförmåga)
0
54
55
2
mS/m
63,3
70,6
71,6
17
Koppar (Cu)
mg/l
<0,02
<0,02
0,02
17
Magnesium (Mg)
mg/l
9,2
9,7
10,5
17
Mangan (Mn)
mg/l
<0,005
<0,005
<0,005
17
Natrium (Na)
Nitrat (NO3)
mg/l
mg/l
20
13
22
24
13
17
2
Nitrit (NO2)
mg/l
<0,007
<0,007
<0,007
17
7,4
7,5
7,8
17
<30
30
2
2
pH
Radon (Rn)
Sulfat (SO4)
Temperatur
Turbiditet (Grumlighet)
Bq/l
mg/l
<30
30
°C
4,7
8,6
15,4
33
FNU
<0,1
<0,1
0,14
17
* Istället för klorering används UV-ljus som desinfektionsmetod.
Download