Prima Formula 5 Bestäm medelvärdet, typvärdet

advertisement
Namn:
Datum:
Övningsblad 35
Efter sidan 193 i elevboken.
Bestäm medelvärdet, typvärdet och medianen i dessa uppgifter.
1I familjen Larsson finns fem syskon i följande åldrar:
2 år 4 år 4 år 7 år 8 år
Medelvärde:
Typvärde:
Median:
2Väderprognosen för en vecka i april visar:
10° 8° 8° 13° 9° 7° 8°
Typvärde:
Medelvärde:
Median:
3Åtta elever betygsatte en film och den fick följande betyg:
3 4 4 5
4 3 5 4
Typvärde:
Medelvärde:
Median:
4 Bestäm medianen till de på varandra följande talen
a 1 2 3 4 5
median:
b 1 2 3 4
median:
c 3 4 5 6 7 8
median:
5 Medelvärdet är 6. Vilka kan talen vara om antalet tal är
a två
b tre
och
och
och
c fyra
och
och
och
d fem
och
och
och
Sidan får kopieras inom klassen © Författaren och Gleerups Utbildning AB.
och
Prima Formula 5
Download