Skol och utbildningsförvaltningens föräldraenkät förskolan 2017

advertisement
Skol­ och utbildningsförvaltningens
föräldraenkät förskolan 2017
Saritslövs förskola
Välj förskola
Välj förskola
Namn
Antal
%
Ankarets förskola
0
0
Asklidens förskola
0
0
Blåklintens förskola
0
0
Bruksgårdens förskola
0
0
Elisefreds förskola
0
0
Fasanens förskola
0
0
Saritslövs förskola
47
100
Slimmingeby förskola
0
0
Vångens förskola
0
0
Östergårds förskola
0
0
Lilla Kubens Montessoriförskola
0
0
I Ur och Skur Upptäckarna förskola
0
0
47
100
Total
Välj avdelning
Välj avdelning
Namn
Antal
%
Gullvivan
8
17
Solrosen
17
36,2
Välj förskola
Välj förskola
Namn
Antal
%
Ankarets förskola
0
0
Asklidens förskola
0
0
Blåklintens förskola
0
0
Bruksgårdens förskola
0
0
Elisefreds förskola
0
0
Fasanens förskola
0
0
Saritslövs förskola
47
100
Slimmingeby förskola
0
0
Vångens förskola
0
0
Östergårds förskola
0
0
Lilla Kubens Montessoriförskola
0
0
I Ur och Skur Upptäckarna förskola
Total
0
0
47
100
Välj avdelning
Välj avdelning
Namn
Antal
%
Gullvivan
8
17
Solrosen
17
36,2
Vallmon
10
21,3
Prästkragen
12
25,5
47
100
Total
Jag känner att personalen arbetar medvetet så att mitt barn utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
Jag känner att personalen arbetar medvetet så att mitt
barn utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
26
55,3
Stämmer ganska bra
12
25,5
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
0
0
Vet ej
9
19,1
47
100
Total
Statistik
Medelvärde
3,68
Median
4
Jag känner att personalen arbetar medvetet så att mitt barn utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
Jag känner att personalen arbetar medvetet så att mitt
barn utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
26
55,3
Stämmer ganska bra
12
25,5
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
0
0
Vet ej
9
19,1
47
100
Total
Statistik
Medelvärde
3,68
Median
4
Jag känner att personal och barn arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling.
Jag känner att personal och barn arbetar förebyggande
mot diskriminering och annan kränkande behandling.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
26
55,3
Stämmer ganska bra
9
19,1
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
0
0
Vet ej
12
25,5
47
100
Total
Statistik
Medelvärde
3,74
Median
4
Jag känner att personalen bryr sig om mitt barns behov av omvårdnad(aktivitet och vila).
Jag känner att personalen bryr sig om mitt barns behov
av omvårdnad(aktivitet och vila).
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
34
72,3
Stämmer ganska bra
11
23,4
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
Total
2
4,3
47
100
Statistik
Medelvärde
3,64
Median
4
Fortlöpande samtal med personalen gör det lätt för mig att förstå och följa mitt barns utveckling och lärande.
Median
4
Jag känner att personalen bryr sig om mitt barns behov av omvårdnad(aktivitet och vila).
Jag känner att personalen bryr sig om mitt barns behov
av omvårdnad(aktivitet och vila).
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
34
72,3
Stämmer ganska bra
11
23,4
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
Total
2
4,3
47
100
Statistik
Medelvärde
3,64
Median
4
Fortlöpande samtal med personalen gör det lätt för mig att förstå och följa mitt barns utveckling och lärande.
Fortlöpande samtal med personalen gör det lätt för mig
att förstå och följa mitt barns utveckling och lärande.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
25
53,2
Stämmer ganska bra
17
36,2
Stämmer ganska dåligt
4
8,5
Stämmer inte alls
Total
1
2,1
47
100
Statistik
Medelvärde
3,4
Median
4
Personalen synliggör den dagliga verksamheten genom information på olika sätt.
Personalen synliggör den dagliga verksamheten genom
information på olika sätt.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
27
57,4
Stämmer ganska bra
15
31,9
Stämmer ganska dåligt
5
10,6
Stämmer inte alls
Total
0
0
47
100
Statistik
Medelvärde
3,47
Median
4
Jag upplever att alla barn får samma utrymme i verksamheten.
Personalen synliggör den dagliga verksamheten genom information på olika sätt.
Personalen synliggör den dagliga verksamheten genom
information på olika sätt.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
27
57,4
Stämmer ganska bra
15
31,9
Stämmer ganska dåligt
5
10,6
Stämmer inte alls
Total
0
0
47
100
Statistik
Medelvärde
3,47
Median
4
Jag upplever att alla barn får samma utrymme i verksamheten.
Jag upplever att alla barn får samma utrymme i
verksamheten.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
24
51,1
Stämmer ganska bra
11
23,4
Stämmer ganska dåligt
2
4,3
Stämmer inte alls
0
0
Vet ej
10
21,3
47
100
Total
Statistik
Medelvärde
3,59
Median
4
Jag upplever att alla barn har samma inflytande över verksamheten.
Jag upplever att alla barn har samma inflytande över
verksamheten.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
22
46,8
Stämmer ganska bra
12
25,5
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
0
0
Vet ej
13
27,7
47
100
Total
Statistik
Medelvärde
3,65
Median
4
Mitt barn trivs i förskolan.
Median
4
Jag upplever att alla barn har samma inflytande över verksamheten.
Jag upplever att alla barn har samma inflytande över
verksamheten.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
22
46,8
Stämmer ganska bra
12
25,5
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
0
0
Vet ej
13
27,7
47
100
Total
Statistik
Medelvärde
3,65
Median
4
Mitt barn trivs i förskolan.
Mitt barn trivs i förskolan.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
30
63,8
Stämmer ganska bra
15
31,9
Stämmer ganska dåligt
2
4,3
Stämmer inte alls
0
0
47
100
Total
Statistik
Medelvärde
3,6
Median
4
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och hämtar mitt barn.
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och
hämtar mitt barn.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
33
70,2
Stämmer ganska bra
14
29,8
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
Total
0
0
47
100
Statistik
Medelvärde
3,7
Median
4
Jag känner att personalen bryr sig om mina synpunkter om förskolans verksamhet kring omsorg och lärande.
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och hämtar mitt barn.
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och
hämtar mitt barn.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
33
70,2
Stämmer ganska bra
14
29,8
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
Total
0
0
47
100
Statistik
Medelvärde
3,7
Median
4
Jag känner att personalen bryr sig om mina synpunkter om förskolans verksamhet kring omsorg och lärande.
Jag känner att personalen bryr sig om mina synpunkter
om förskolans verksamhet kring omsorg och lärande.
Namn
Antal
%
Stämmer helt och hållet
32
68,1
Stämmer ganska bra
13
27,7
Stämmer ganska dåligt
0
0
Stämmer inte alls
Total
2
4,3
47
100
Statistik
Medelvärde
3,6
Median
4
Totalt medelvärde
Medelvärde
Statistiksammanfattning av medelvärden
3,6
Totalt medelvärde
Medelvärde
3,6
Statistiksammanfattning av medelvärden
Jag känner att personalen arbetar medvetet så att mitt barn utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
3,68
Jag känner att personal och barn arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling.
3,74
Jag känner att personalen bryr sig om mitt barns behov av omvårdnad(aktivitet och vila).
3,64
Fortlöpande samtal med personalen gör det lätt för mig att förstå och följa mitt barns utveckling och lärande.
3,4
Personalen synliggör den dagliga verksamheten genom information på olika sätt.
3,47
Jag upplever att alla barn får samma utrymme i verksamheten.
3,59
Jag upplever att alla barn har samma inflytande över verksamheten.
3,65
Mitt barn trivs i förskolan.
3,6
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och hämtar mitt barn.
3,7
Jag känner att personalen bryr sig om mina synpunkter om förskolans verksamhet kring omsorg och lärande.
3,6
Statistiksammanfattning av medianvärden
Totalt medelvärde
Medelvärde
3,6
Statistiksammanfattning av medelvärden
Jag känner att personalen arbetar medvetet så att mitt barn utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
3,68
Jag känner att personal och barn arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling.
3,74
Jag känner att personalen bryr sig om mitt barns behov av omvårdnad(aktivitet och vila).
3,64
Fortlöpande samtal med personalen gör det lätt för mig att förstå och följa mitt barns utveckling och lärande.
3,4
Personalen synliggör den dagliga verksamheten genom information på olika sätt.
3,47
Jag upplever att alla barn får samma utrymme i verksamheten.
3,59
Jag upplever att alla barn har samma inflytande över verksamheten.
3,65
Mitt barn trivs i förskolan.
3,6
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och hämtar mitt barn.
3,7
Jag känner att personalen bryr sig om mina synpunkter om förskolans verksamhet kring omsorg och lärande.
3,6
Statistiksammanfattning av medianvärden
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och hämtar mitt barn.
3,7
Jag känner att personalen bryr sig om mina synpunkter om förskolans verksamhet kring omsorg och lärande.
3,6
Statistiksammanfattning av medianvärden
Jag känner att personalen arbetar medvetet så att mitt barn utvecklar sin förståelse för att människor är olika.
4
Jag känner att personal och barn arbetar förebyggande mot diskriminering och annan kränkande behandling.
4
Jag känner att personalen bryr sig om mitt barns behov av omvårdnad(aktivitet och vila).
4
Fortlöpande samtal med personalen gör det lätt för mig att förstå och följa mitt barns utveckling och lärande.
4
Personalen synliggör den dagliga verksamheten genom information på olika sätt.
4
Jag upplever att alla barn får samma utrymme i verksamheten.
4
Jag upplever att alla barn har samma inflytande över verksamheten.
4
Mitt barn trivs i förskolan.
4
Jag blir väl bemött av personalen när jag lämnar och hämtar mitt barn.
4
Jag känner att personalen bryr sig om mina synpunkter om förskolans verksamhet kring omsorg och lärande.
4
Download