Petrografisk sammansättning

advertisement
År/Year: 2017
Serie nr/ Serie No: 1469272
Tillverkare/Producer:
Standard:
Naturstenskompaniet Sverige AB
SS-EN 1469:2012
Norra Bjärlövsvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV
Produkt/Product:
Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.
Material:
Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:
Svart Diabas
Brännhult
Granit
WGS84, Latitud 56°35'02.6"N Longitud 14°12'30.3"E
Egenskaper
Deklarerat värde
Enhet
Standard
Densitet
Medelvärde: 3017
kg/ m3
EN 1936
Vattenabsorption
Medelvärde: 0,02
vikt%
EN 13755
Böjhållfasthet
Lägsta förväntade värde: 24,4
MPa
EN 12372
N
EN 13364
Medelvärde: 25.1
Standardavvikelse: 0,42
Utspjälkningshållfasthet
Lägsta förväntade värde: 3951
Medelvärde: 4210
Standardavvikelse: 126,84
Petrografisk sammansättning
Enligt standard EN 12407.
Egenskaper
Värde
Plagioklas
49 %
Pyroxen
3%
Apatit
1%
Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen
305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.
naturstenskompaniet.se | [email protected] | 044-73800
Sida 1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards