Hippie
Flower Power
Hippiekulturen
Uppstod under 1960-talet i San
Francisco.
En reaktion mot krig, kommersialism,
alienation, karriär och statusjakt.
Peace, Love & Understanding
Indien.
Medvetenhetsutvidgade droger.
Ett enkelt och fredligt liv baserat på
kärlek till allt levande.
Pacifism och kreativ gemenskap
Boende kollektiv
Kläder
Indiska influenser
Halsband, vida kläder, pannband,
sandaler.
Fritt växande hår och skägg, gärna med en
blomma bakom örat.
”Det Vackra Folket” föredrog naturlig
skönhet.
Hippierörelsens fall
Brytpunkten mellan den sociala och
politiska delen.
Rörelsen politiserades kraftigt mot det
anarkistiska och socialistiska hållet.
Hippiekulturen utsattes för en aggresiv
kommersialisering.
Woodstockfestivalen 1969
Markerade slutet på den första
hippievågen.
Omkring 500 000 besökare!
Terminologi
Subkultur: alternativ livsstil på en grupp som har en avvikande, tydlig eller dold, kulturell yttring,
skild från de kulturella normer och värderingar som råder i det omkringliggande samhället
Kommersialism: verksamhet som omsätter pengar vars avsikt är att ge intäkter.
Alienation: förfrämligad (alienerad), industrialiseringen trängde in den frie hantverkaren i fabriker.
Människan en kugge i en större maskin hon inte råder över. Skillnad mellan arbete och kapital.
Socialism: klasslöst samhälle.
Pacifism: en hållning till krig som på religiös eller etisk grund avvisar användningen av våld som medel
att lösa konflikter.
Anarkism: avskaffa statsmakten, kapitalismen och andra hierarkiska och auktoritära strukturer i
samhället.