Datum - researchweb

advertisement
Datum:
Namn:
Födelsedatum:
Kön:
P
F
Hereditet för periodisk feber
N
J
typ……………………………..
Ålder vid debut:
……….år ……mån
Regelbundna intervall
N
J
Intervall:
.……....v
Durartion av attacker: …..dagar
Temptopp:
Bröstsmärta:
Buksmärta:
Illamående
Kräkning
Diarre
Artralgi
Artrit
Myalgi
Huvudvärk
Lymfadenopati
Splenomegali
Hepatomegali
Utslag
Dysmorf
Mental retardation
Svåra infektioner
Övriga abnorm..
Nuvarande medicin.:
Respons på med.:
Albuminuri:
SR (högsta värde)
CRP (högsta värde)
Hb
LPK
diff
TPK (högsta värde)
Komplementdefekt
IgA
IgG
IgM
U/Mevalonsyra (vid feber)
DNA sparad
Skickad för mut. ana.
……....0C
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
N
J
typ……………………………..
N
J
typ……………………………..
N
J
typ……………………………..
N
J
typ……………………………..
N
J
typ……………………………..
N
j
vad…………………………….
vilken.. ……….. vilket svar……………………..
N
J
1, 2, 3, 4
………….
………….
………….
………….
………….
………….
N
J
typ……………………………..
………….
………….
………….
………….
N
J
antal portioner………………
N
J
svar…………………………..
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards