KTH | 1N4001 Filosofi med teknikinriktning A 30,0 hp

1N4001 Filosofi med teknikinriktning A 30,0 hp
Philosophy with Specialization in Philosophy of Technology
Kursplan för 1N4001 giltig från HT03, utgåva 1.
Lärandemål
Detta är en grundkurs om filosofiska aspekter på teknik och teknikvetenskap. Grundläggande insikter förmedlas om t
ex kunskapsteoretiska, vetenskapsfilosofiska och etiska aspekter på teknik, grundprinciper för riskbedömning av
tekniska system, filosofiska aspekter på teknologisk design och systemanalys samt på teknikens roll i samhället. Stor
vikt fästs vid träning i användningen av filosofiska begrepp och analysmetoder för att behandla komplexa problem som
har både teknik- och samhällskomponenter.
Kursens huvudsakliga innehåll
1. En av följande kurser: Teknik och etik, 5 poäng, eller Data- och informationsetik, 5 poäng, eller
Företagsledningsetik, 5 poäng. Endast en av dessa kan tillgodogöras. 2. Antingen Vetenskapsteori (5 p) eller Teknikens
kunskapsteori (5 p), 3. Två av kurserna från följande lista. (Endast en kurs om man valt båda kurserna under punkt 2)
Estetik och teknik, Fortsättningskurs i etik med teknikinriktning, Informationsanalys, Beslutsteori, Matematiken och
verkligheten, Riskfilosofi, God och dålig vetenskap, Politisk filosofi, Genus, teknik och filosofi, Forskningsetik
(kombinerat Introduktionskurs 2 p + Fortsättningskurs, 3 p)
Kursupplägg
Detta är ett kurspaket omfattande 20 poäng, som sätts samman av fyra 5-poängskurser. Obligatoriskt är dels en kurs
om teknik och etik, dels antingen vetenskapsfilosofi eller teknikens kunskapsteori. I övrigt får de studerande välja
mellan ett antal delkurser som ges av filosofienheten. Kursen går på halvfart, med antagning både vår och höst. (Det
föreslås också en B-kurs, som bygger på A-kursen.)
Behörighet
Litteratur
Examination
TENA - Teknik och etik (1H1603), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENB - Bioteknologins etik (1N1109), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENC - Data- och informationsetik (1N1108), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TEND - Vetenskapsfilosofi (1N1106), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENE - Teknikens kunskapsteori 1N1111), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENF - Estetik och teknik (1N1113), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENG - God och dålig vetenskap (1H1602), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENH - Informationsanalys (1N1107), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENI - Mänsklig och maskinell rationalitet (1N1112), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENJ - Matematiken och verkligheten (1H1601), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENK - Riskfilosofi (1H1604), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
TENL - Etik för ingenjörer (1N1114), 7,5 hp, betygsskala: 5, 4, 3, G, D, U
Kursplan för 1N4001 giltig från HT03, utgåva 1.
Sida 1 av 1