sgf juniortävlingar

advertisement
SGF JUNIORTÄVLINGAR
INFORMATION TILL ÅSKÅDARE PÅ
SGF JUNIORTÄVLINGAR!
Skandia och Svenska Golfförbundet vill gärna att golfbanan blir en
idrottsplats för både spelare, ledare och åskådare. Därför ser vi det
som positivt att våra juniorers framfart inte bara följs vid klubbhuset
utan i högre utsträckning ute på fältet.
Ta er därför gärna tid att ute på banan se den goda idrotten utövas
och agera därefter som goda förebilder för en svensk idrottspublik
enligt nedan.
Åskådare får följa den boll där en anhörig eller vän spelar. Om man
kontinuerligt följer en sådan boll måste detta ske på sådant sätt att
varje misstanke om fusk, coachning eller otillåten hjälp åt spelaren
är utesluten och att spelarna i bollen eller angränsande bollar inte
hindras eller störs av närvaron.
INFORMATION TILL ÅSKÅDARE
(Utdrag ur Gemensamma bestämmelser deltagare SGF Juniortävlingar 2014)
Information till åskådare
Det är trevligt om så många föräldrar/tränare/ledare och andra åskådare som möjligt följer spelet
i SGF Juniortävlingar. Ju fler som följer spelet på banan desto bättre inramning. Bestämmelsen
om caddieförbud i SGF Juniortävlingar finns för att spelarna ska få ta fullt ansvar för vad de
åstadkommer på tävlingarna, både bra och mindre bra.
Under en fastställd rond i SGF Juniortävlingar får en person inte ge råd till spelaren i annat än
om personen är caddie och/eller är kapten med rätt att ge råd enligt tävlingsbestämmelserna. Om
en person ger råd till spelaren, utan att spelaren bett om det, och spelaren inte agerar enligt
Decision 8-1/24 kan spelaren bedömas ha brutit mot regel 8-1. Att utbyta hälsningsfraser och
komma med glada tillrop är naturligtvis tillåtet. Personer som följer spelet bör undvika att
promenera i direkt anslutning till spelaren och/eller att föra samtal med denne.
Det finns inga angivna avstånd som åskådare måste befinna sig från spelaren för att följa spelet
men publik ska inte gå på fairway och naturligtvis inte på green. Föräldrar och andra åskådare,
som har för avsikt att följa särskilda spelare, bör kontakta ansvarig Tävlingsledare eller TD för
tävlingen för att presentera sig och för att låta TL/TD och domare förstå att de är införstådda
med hur man som åskådare bör bete sig på banan.
Föräldrar och andra åskådare får inte använda golfbil på banan då de följer spelet. Endast TD,
domare, ledamot av tävlingsledning samt eventuella personer som tävlingsledningen godkänt får
framföra golfbil på banan under samtliga dagar för inspel och tävling.
Download