Information om elektrisk/teknisk utrustning som

advertisement
Informationsblad från
Bostadsanpassningen, Samhällsbyggnad
Information om elektrisk/teknisk utrustning som anpassning
Du har fått bostadsanpassningsbidrag för anpassning som består av elektrisk/teknisk
utrustning. Kommunens bidrag täcker engångskostnaden för installationen. När den
elektrisk/tekniska utrustningen väl är på plats i ditt hem står du som ägare till den.
Det innebär att om utrustningen skadas eller behöver repareras av någon anledning
så är det du som står för kostnaderna. Undantag gäller om det är en teknisk
avancerad utrustning eller om du tilldelas ett återvunnet rullstolsgarage, då betalar
Skellefteå kommun reperationer och underhåll i tre år från beslutsdatum.
Om din anpassning innefattar en dosa/sändare får du bara bidrag för din första dosa.
Du betalar själv för framtida byte eller reparation av dosan samt när batteriet behöver
bytas.
Om du inte behöver din utrustning längre
Om ditt behov av anpassningen upphör kan kommunen återanvända vissa
installationer. Det beror bland annat på vilken typ av anpassning du har samt i vilket
skick och i vilken ålder den är.
Om kommunen kan och får återanvända din anpassning tar vi hand om samtliga
kostnader för nedmontering, frakt och eventuella reparationer.
Tänk på…
 När din dosa/sändare slutar fungera är det oftast batteriet som behöver bytas ut.
Prova därför först att byta batteri innan du ringer efter en reparatör.

Kontrollera även om din hemförsäkring täcker reparationskostnader som kan
uppstå.
Vill du veta mer?
Kontakta kundtjänst
0910-73 50 00, tryck 3
Telefontid: mån-fre 07.00-17.00
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Besökstid: mån-fre 07.00-17.30
www.skelleftea.se/kontakt
Kontakta kommunen
Kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3
[email protected]
www.skelleftea.se/kontakt
Download