Sändare Mottagare

advertisement
Mottagare
Sändare
1110001010
1110001010
K0110
1011O0101
0101D0101
0100N1100
0111I01001
0101N1110
1001G1001
T0110
1011O0101
0101L0101
0100K1100
0111N1010
0100I11110
1001N1001
0110G1010
1100
0110101000
1100
BUDSKAP
Personlighet
0010101010
Erfarenhet
Syn på sig själv
Sinnesstämning
Attityd/fördom om den andre
Förväntade reaktioner
Incident före kommunikation
1010101010
Kommunikationen påverkar…
Dina tankar och känslor
Ditt beteende
Andras tankar och känslor
Andras beteende
Dina tankar och känslor…
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards