Malmberg Geodatasamv for Falun - Välkommen till GIS

advertisement
Geodatasamverkan i Falun
• Gick med 2012-03-01
– Svårt att bli av med avtal med Metria
– Offentlig användning
– Lätt att få första leveransen
• Ekonomi
– Billigare för oss
– Hade redan tidigare mycket data från
Lantmäteriet
– Vill inte ha stora kostnadsökningar
– Stabilt över tid
– Ändringar på våren. Kan avbryta 1 juni för
nästa år
Stadsbyggnadskontoret/Mät&Karta
Geodatasamverkan Falun forts
• Datatillgången
–
–
–
–
–
Ortofoto i tätort nytt
Annars samma som tidigare
Har inte använt tjänster än
Kommunernas data 2013 ?
Sälja enstaka kartor med kommunal och lantmäteriets
information
• Samverkansmodellen
–
–
–
–
Vill ha partssammanträden via t ex webb
Bra workshop i juni, Länsvisa träffar bra
Inte ett krav att svara på remisser
Bättre sätt att förändra behövs
Stadsbyggnadskontoret/Mät&Karta
Download