Enkla maskiner: station a

advertisement
Enkla maskiner: station a)
Lutande plan
Vagn, stenar, kort och lång ramp, kraftmätare.
Det man vinner i kraft förlorar man i väg.
1. Lasta vagnen och dra den upp för rampen.
Känn efter hur tungt det känns.
Mät med kraftmätaren hur mycket kraft som
behövs.
2. Prova både med rampen lång och kort.
Känner du någon skillnad? Det är tyngre att dra
när backen är brant.
Mät med kraftmätaren.
Enkla maskiner: station b)
Block
Tung docka (med en sanddunk i), ett block fäst i en
skiva på bordet, två block fästa i dockan. Ett kort och
ett långt rep.
Kompisen Kalle har fallit ner!
1. Stig upp på bordet. Lyft Kalle med det korta
repet.
2. Lyft honom med det långa repet som går genom
blocken.
3. Jämför hur långt du drar repet båda gångerna och
hur tungt eller lätt det går.
Det man förlorar i väg vinner man i kraft.
Enkla maskiner: station c)
Hävstång
Tyngd (plastdunk med sand), bräde, plankbir eller
halvrunt vedträ).
1. Lyft plastdunken med handen.
2. Använd brädan som hävstång och träbiten att
stöda under med. Knyt fast dunken.
Plankbit, spikar, kofot.
3. Dra ut spik med kofot.
När du använder hävstång går du en längre väg för att
få mera kraft.
Det man förlorar i väg vinner man i kraft.
Drakhuvudet styrs av sex sammankopplade
hävstänger. Prova hur det fungerar.
Beskrivning till drakhuvudet: se sidan 'Bygga'.
Enkla maskiner: station d)
Hjul
Låda, stenar, kraftmätare, bitar av rundstav.
1. Lasta lådan och dra den längs golvet.
2. Känn hur tungt det känns. Mät med kraftmätaren
hur mycket kraft som behövs.
3. Rada rullarna under lådan. Dra på nytt, känn och
mät kraften.
Ett litet och ett stort hjul sammankopplade med ett
gummiband.
4. Lilla och stora hjulet
Veva på det stora hjulet.
Se hur det lilla hjulet rör sig.
Två personer räknar varven högt för varsitt hjul.
Var har du sett ett litet och ett stort hjul
ihopkopplade? På en cykel går kedjan runt ett
större kugghjul vid pedalerna och ett mindre på
baknavet.
Enkla maskiner: Demo 1
Kil
Kil, ved, handslägga eller stor hammare,
skyddsglasögon,underlag.
1. Använd skyddsglasögon och underlag!
2. Håll kilen mot träbiten.
3. Slå försiktigt med handsläggan.
Du vinner i kraft det som du förlorar i väg.
Enkla maskiner: Demo 2
Dragkamp
Två rundstavar, ett rep.
Två personer håller i stavarna och drar dem isär.
En person håller i repet och drar stavarna ihop.
Repet går den längre vägen och vinner i kraft.
Enkla maskiner: Demo3
Fjäder
Rullande burk; sidan bygga, fjädrar eller
fjädermodeller av kartong..
Vad är det som gör att dörrhandtaget kommer upp
igen, när man har tryckt ner det? En fjäder.
Vad är det som gör att pilen flyger iväg när man
släpper bågsträngen? Man ger lagrar kraft
(fjäderkraft) i bågsträngen när man spänner den.
Varför kommer rullande burken tillbaka?
Fjäderkraft finns i fjädrar men också i gummiband.
En fjäder kan se ut på flera sätt.
Var hittar du fjädrar i klassrummet?
- stiftare
- hålslag
- tangenter
- kulspetspenna
Prova båt med propeller och gummibandsmotor. Se.
länk på sidan 'Bygga'.
Download