FÖRETABLERADE TRÄD 2 NOVEMBER

Företablerade träd
Root Control Bag och Spring Ring
I vår odling som är koncentrerad till Stångby utanför Lund arbetar vi med två
olika odlingssystem för träd som ger dig som kund stor flexibilitet gällande
planteringstid. Dessutom ger våra träd en snabb och säker etablering.
Root Control Bag, RCB
Större delen av våra träd odlas i Root Control Bag, RCB. Ett unikt odlingssystem
som ger en produkt med välutvecklade finrötter som underlättar hanteringen och
etableringen av träden.
Merparten av rotsystemet finns i rotpåsen, vilket innebär att man kan skörda och
leverera träden även när de är vegeterande och inte är hänvisad att ta upp dem
medan de är i vila. De kan således levereras under hela säsongen, så länge det är
tjälfritt.
Dessutom är träden lätta att hantera och kan planteras av endast en person. Det
behövs inte heller några maskiner för lossning eller kortare förflyttningar vilket gör
träden mycket kostnadseffektiva.
För att trädens tillväxt ska komma igång så snabbt som möjligt är det extra viktigt att
de har god tillgång till vatten i samband med plantering och under den inledande
etableringsfasen.
Det unika odlingssystemet RCB har många fördelar
•
Företablerad redan vid leverans
•
Träden kan levereras hela säsongen
•
Träden är lätta att hantera
•
Mer än 80% av rotsystemet är intakt
•
Snabb och säker etablering
•
Vi lämnar etableringsgaranti
NYA BILDER
Spring Ring
Större träd från stamomfång 20-25 och uppåt odlar vi i Spring Ring, eller s.k. Air Pot®
som fungerar på samma sätt som RCB, med skillnaden att träden står ovan jord.
Träden företableras i Spring Ring under sommaren och är färdiga för leverans under
tidig höst. Det medför att de har hela rotsystemet med sig vid leverans, samt att de
kan levereras när som helst på året.
Detta är särskilt värdefullt för träd med sen avmognad såsom ek, bok, avenbok och
valnöt. Även känsliga växter, såsom magnolia, som ej bör planteras med klump på
hösten kan med fördel företableras i Spring Ring.
För att hinna företablera dina träd för tidig höstleverans behöver vi ha din beställning senast under mitten av mars.
Vi håller alltid ett lager av spännande träd och solitärer i såväl RCB som Spring
Ring på våra anläggningar i Lund och Stockholm. Ring oss för aktuellt sortiment,
eller kom förbi och besök oss så berättar vi mer om våra unika odlingssystem och
om vår syn på växter, kvalitet och service.
Vänster: Spring Ring-systemet
är perforerat för att främja luftpincering.
Höger: Spring Ring-systemet stimulerar växten
att producera ett rikt rotsystem av finrötter.
Stångby Plantskola AB
Vallkärratorn 424 · 225 91 Lund
Tel 046 14 40 65
Östra Bangatan 31 · 195 60 Arlandastad
Tel 08 590 725 20
www.stangby.nu · [email protected]