Slide 1 - Närvård västra Skaraborg

Ledningsgrupp
•
•
•
•
•
•
Sven-Ove Andersson, vård- och omsorgschef, Lidköping
Lena Bjugård-Bränfeldt, socialchef, Skara
Jane Johansson, socialchef, Vara
Marianne Olsson, sektorschef / socialchef, Götene
Bo Svensson, socialchef, Essunga
Lena Grönqvist, utvecklingschef / verksamhetschef,
Grästorp
• Rita Ponerup, primärvårdschef
• Tina Hogbäck, verksamhetschef Carema, Grästorp
• Conny Andersson, sjukhuschef Lidköpings sjukhus
Politisk samverkansgrupp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Claes-Göran Borg, ordf. Hälso-och sjukvårdsnämnden
Gunilla Druve Jansson, Hälso-och sjukvårdsnämnden
Hasse Andersson, Hälso-och sjukvårdsnämnden
Erik Kvarndal, Skara kommun
Ann-Marie Widergren, Götene kommun
Stefan Westergren, Vara kommun
Lena Blomgren, Lidköpings kommun
Niclas Andren, Grästorps kommun
Elsy Lundberg Östrand, Essunga kommun
Susanne Larsson, Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Mikael Wendt, Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Karl-Olof Fernow, Primärvårdsstyrelsen
Närvård västra Skaraborg!
Sjukhus
Primärvård
Kommun
Vision
Tillsammans skapar
vi en god närvård
som upplevs som en
helhet
Vad ska göras och av vilka?
Politik
Startskott
Startskott
Örjan
Samverkansnivåer
Nationell
lNationell
Västra Götaland
Skaraborg
Västra
Skaraborg
Kommun
Individ
Informationsgrupp
KRIS!!!
Operativgrupp
Processutvecklad
samverkan
med
individfokus
Vision
Värderingar
Mål
Former
Skapa
förutsättningar
Ekonomi
Gå skilda vägar
Koordinatorer
Samordna
Kartlägga
Analysera
Genomföra
Visioner
Idégivare
Beslut
Skapa förutsättningar
Skapa möjligheter
Uppdrag till nätverken
Team
Operativ
verksamhet
Uppföljning/Utvärdering
Beslut
Närvård västra Skaraborg = SAMVERKAN
SJUKHUS
KOMMUNERNA
PRIMÄRVÅRD
Mobila Permanenta Verksamheter: Närsjukvårdsteam, Palliativt team
Nätverk:
Palliativa
nätverket
VÅRDTAGARENS PROCESS
Samordnad
vårdplanering
Diabetes
Kompetens
och utveckling
Demens
Rehab
Hälsofrämjande
KOL
Steget före ...
Framgångsfaktorer
• Gemensam värdegrund
• Perspektivbyte
• Se nyttan för den enskilde
• Skapa förutsättningar
• Förankring / spridning /
delaktighet
• Systematik
• Struktur, Kultur
• Uthållighet / Mod /
Våga tänka nytt
• Former
• Hälsoarbete och
tidiga insatser
• Alla aktörer
• Lokala beslut
• Närhet, enkelhet
Resultat
• Legitimitet / Trovärdighet
• Organisatorisk förmåga
• Kunskapsspridning
• Fungerande nätverk
• Verksamhetsansvar för team
• Lokal samverkan
• Uthållighet i nya
förutsättningar
• Utvärdera