Vårddokument | Vårdrutin
Sida 1 (2)
H25 Grå starr standardiserat status
Vid JA i annan kolumn än ”katarakt” bör mer erfaren ögonläkare vidtalas
Föreligger vävnadsförändringar/uppgifter om åtgärdskrävande tillstånd enligt nedan
Hud/
dermatit/
rosacea
slemhinna
blefarit
seborrhé
JA
NEJ
atopi
MGD
Slemhinna
konjunktivit
follikulos (virus, klamydia, parinauds, allergi)
papillomatos ((kronisk blefarit, vernalis, bakterier, KL)
pseudomembran (adenovirus, Lignös, gonokocker, AK)
membran ( difteri,betahemolytiska streptokocker)
ärrbildning
ankyloblefaron (SJS, okulär pemfigoid)
symblefaron (SJS, okulär pemfigoid)
Kornea
dystrofi
endotelial (Fuchs)
stromal
epitelial (recidiverande erosion)
ärrbildning infektion
virus (herpes)
bakterier
svamp
ärrbildning infl
systemsjukdom (RA, SLE, dermatit)
lokalt (PUC)
Främre
Infl
irit/främre uveit
segment
grund kammare
akut glaukom
Iris
kärlnybildning
okulär ischemi
genomgången RVO
addherenser
genomgången inflammation
tidigare trauma
vävnadsförlust
tidigare operation
tidigare trauma
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Ögonsjukvård länsklinik
segment
DOKUMENT-ID, VERSION
VARD-5-5639, 4.0
PROCESS
Katarakt och övriga sjukdomar i ögats främre
GODKÄNT DATUM
2017-02-03
ANSVARIG
Per Pohjanen, Gunilla Nordlander
PROCESSLEDARE
Per Pohjanen
Sida 2 (2)
Lins
katarakt
kortikal
kärnskleros
bakre subkapsulär (kortisonbeh)
lösa zonulae
akut tryckstegring
exfoliationer
tidigare trauma
Glaskropp
vitreoretinal kirurgi
kärlnybildning m blödning (RVO, DRP)
retinal avlossning (rhegmatogen, traktion)
Papill
cirkulationspåverkan
blödning (AION, RVO, DRP, okulär ischemi)
kärlocklusion (se ovan)
vävnadsförlust
atrofi (postneurit)
glaukomskada
vävnadsökning
neurit (inflammation, infektion)
stas (hämmat avflöde; tumor, infl, inf)
Makula
dyskonfiguration
Injektionsbeh intravitrealt
vitreoretinal kirurgi
Periferi
kärl/retina
kärlocklusion (RVO)
kärlnybildning
panretinal laserbeh (PRP)
vitreoretinal kirurgi
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
DOKUMENT-ID, VERSION
PROCESS
Ögonsjukvård länsklinik
segment
VARD-5-5639, 4.0
Katarakt och övriga sjukdomar i ögats främre
GODKÄNT DATUM
ANSVARIG
PROCESSLEDARE
2017-02-03
Per Pohjanen, Gunilla Nordlander
Per Pohjanen