Musslor

advertisement
Musslor
My til u s e d ul i s
Musslor återfinns i en rad olika livsmiljöer, från tidvattenområden
till områden som ständigt ligger under vatten, med ett brett spektrum av temperaturer och salthalter. De lever på fytoplankton och
organiskt material genom att ständigt filtrera havsvattnet och
odlas därför alltid i planktonrika områden. Vattenkvaliteten är en
mycket viktig faktor för musselodlingen.
Odling
Musselproduktion är den vanligaste skaldjursodlingen i Europa.
En odling av musslor på träpålar nämns redan i skrifter från
1 200-talet. Produktionen började längs Atlantkusten med blåmusselodlingar (Mytilus edulis) och utvecklades därefter längs
den spanska Atlantkusten och i Medelhavet med odlingar av
medelhavsblåmusslan (Mytilus galloprovincialis), som odlas
ända fram till Svarta havet. Hybrider av dessa båda arter är
också vanligt förekommande i naturen.
Odlingen inleds med att mussellarver samlas in, antingen från
naturbäddar eller från rep eller andra insamlingsanordningar
som placerats ut beroende på strömmar och tillgång till mikroorganismer. Repen tas upp och flyttas till musselodlingar, vanligtvis i maj–juli. Unga musslor flyttas med hjälp av musselskrapor
från naturliga bäddar till skyddade tillväxtområden nära land.
• Pålar (kallas bouchots i Frankrike) – Här används rader av
träpålar i tidvattenområden. Tre till fem meter långa ledningar eller slangar fyllda med mussellarver lindas och fästs
på pålen. Det hela täcks sedan av ett nät för att hindra musslorna från att ramla av när de växer på pålen.
• På bankar (i Nederländerna, Irland och Storbritannien) –
Unga musslor sprids på grunda bankar vanligtvis i vikar eller
skyddade områden.
De skördas i allmänhet efter 12-15 månader.
Produktion och saluföring
Globalt sett står vattenbruk för 95 % av musselproduktionen. Kina
och EU är de två största musselproducenterna, följda av Chile och
Nya Zeeland. Större delen av musselförsörjningen i EU är lokalproducerad. Chile och Nya Zeeland är de två största exportörerna
av musslor till EU och försörjer marknaden med frysta produkter
som främst används som råvara av EU:s beredningsindustri. Handeln inom EU är välutvecklad med ett värde på ungefär hälften
av den totala försörjningen i EU. Det finns stora handelsflöden
från Spanien, Nederländerna och Danmark (vilda musslor från
Danmark) till Belgien, Frankrike och Italien. EU-marknaden för
musslor är kraftigt segmenterad med olika priser och försäljningssäsonger, beroende på ursprung. Exporten från EU är mycket
begränsad och går främst till Schweiz och Ryssland.
Det finns tre vanliga odlingsmetoder i EU:s kustområden.
© Biosphoto
• Rep (främst i Spanien, Medelhavsområdet, Irland och Storbritannien) – Musslorna sitter på rep som hänger vertikalt ner
i vattnet från en fast eller flytande ställning (flotte). I Galicien
(Spanien) placeras ställningarna i flodmynningsområden.
I vissa kustnära musselodlingar i Frankrike, Irland och Belgien
används långlinor.
I D e c e m b e r 2 0 1 2
Musslor släpper ut en stor mängd gameter och har en mobil larvfas, vilket gör att de kan spridas över stora områden. Beroende på
breddgrad släpper musslan ut sina larver någon gång mellan mars
och oktober och larverna driver sedan med strömmarna. På mindre än 72 timmar har larverna vuxit så pass mycket att de inte kan
hålla sig flytande längre, utan sätter sig fast på olika substrat.
My til u s
galloprovincialis
F i ske oc h vattenb r uk i E u r opa I nr 5 9
Biologi
8
Presentation på marknaden
Musslor är en av våra mångsidigaste skaldjursarter när det gäller
presentation och förpackning. De kan säljas i lösvikt, färdigpackade nät eller ätfärdiga i kylda vakuumförpackningar. I Spanien är
det vanligt att de större medelhavsblåmusslorna konserveras utan
skal. Musslor presenteras numera även förkokta med en rad olika
sorters dressing, i hållbara vakuumförpackningar.
Försörjning av och handel*
med mussla inom EU (2009)
(miljoner euro)
500
400
Näringsvärde per 100 g (genomsnittsvärden för kokta
musslor, M. edulis)
300
Kalorier: 103 kcal
Protein: 17 g
Selen: 50 µg
Vitamin D: < 0,5 µg
EPA: 340 mg
DHA: 214 mg
100
200
0
produktion
import
från länder
utanför EU
export
till länder
utanför EU
* från fiske och vattenbruk.
Källa: Eurostat.
EU:s vattenbruksproduktion
av musslor (2009)
Ångkokta mus
slor
Ingredienser fö
•4 kg musslor
•600 g stjälks
elleri
•600 g gul lök
•100 g smör
•Vatten
•Pommes frite
s
r fyra persone
Gör så här
r
Kryddblandning
:
•250 g salt
•2 tsk grovkros
sad svartpeppa
r
•1 tsk curry
•1 tsk vitlökspu
lve
•1 tsk sellerisal r
t
•1 knivsudd ca
yennepeppar
1.Skölj och an
sa stjälksellerin,
skala löken och
och löken.
finhacka stjälks
ellerin
2.Tillaga mus
slorna i fyra mind
re grytor (en pe
kan en enda st
r person – altern
or gemensam gr
ativt
yta användas).
i var och en av
Lägg ned 25 g
grytorna, tillsätt
smör
250 g av lök- oc
1 kg musslor, 1
h
tsk av kryddbla
ndningen, 1 msk selleriblandningen,
Toppa det hela
vatten.
med 50 g av se
lleri- och lökbla
3.Lägg lock på
ndningen.
grytor
och rör om eller na, koka musslorna på hög vä
rme i åtta minu
skaka grytorna
4.När musslo
så att allt bland
ter
rna är öppna är
as.
de klara att stäl
på bordet. Serv
las fram i sina
era med pomm
grytor
es frites.
Receptet komm
er från kocken
Jean Castadot
(Ordförande fö
r Euro-Toques
Belgique)
●
●
●
●
●
mer än 150 000 ton
50 000-100 000 ton
20 000-50 000 ton
2 000-5 000 ton
mindre än 1 000 ton
Källa: Eurostat.
handel
inom EU
Download