LPP Arbetsområde: Mall med förklaringar kring

PP Arbetsområde: NO Ht åk 1
Namn:
Innehåll
Vad du ska arbeta med
Du ska få lära dig namn och fakta om
växter och djur som finns i närmiljön.
Du ska få samla in skal från snäckor
och musslor i närmiljön samt lära dig
namnet på dessa.
Skola: Mellbystrandsskolan
Arbetsformer
Hur du ska arbeta
Du ska få möjlighet att studera
snäckor, musslor, växter och djur i
närmiljön.
Mål och kunskapskrav
Vad du ska kunna
Du ska kunna namnge de vanligaste
snäckorna, musslorna, växterna och
djuren i vår närmiljö.
Bedömning
Hur vi ska bedöma
Du kommer att ombes namnge ett par
snäckor, musslor, växter och djur i vår
närmiljö.
Vi ska läsa, skriva, diskutera, skapa,
presentera och dokumentera.
Du ska få göra en Tema-bok och en
strandtavla.
Centralt innehåll





Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och
artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och
människan.
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild
och andra uttrycksformer.
Kunskapskrav eller del av kunskapskrav för arbetsområdet
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån
upplevelser och utforskande av närmiljön.
Du ska kunna namnen på några snäckor, musslor och växter i vår
närmiljö.
Övergripande mål
Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska,
samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för
vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
Elevens självbedömning
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag bra?
Förankring i kursplanens syfte
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper
om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om
sig själva och naturen.
Lärarens bedömning
Detta har eleven visat att han/hon kan(summativ):
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag mindre bra?
Detta kan eleven utveckla(formativ):
Vad kan jag tänka på för att utvecklas vidare i ämnet?