pling
Tipsa Pling: e-post: [email protected]
Västtrafik: Har du frågor om tider, priser
och ­biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken – ring: 0771-41 43 00
Måndag 5 augusti 2013
Västtrafik
Box 405, 401 26 Göteborg
www.vasttrafik.se
Produktion: www.newsroom.se
Din guide till kollektivtrafiken
trafiknytt
Till och med 17 augusti
dras hållplats Aprilgatan
för linje 6 in på grund av spårarbete. Resenärer hänvisas i stället till hållplats Januarigatan.
Linje 6 fortsätter därefter till
Bergsjön.
a,
Res fyr
betala
för en!
Tips! Du som
fyllt 20 år får
ta med tre
personer under
20 år utan
extra kostnad
när du reser
med periodkort
eller 1- och
3-dygnsbiljetter.
Närkontakt. Möt en krabba i klappakvariet. Västerhavsveckan bjuder på havsnära aktiviteter från Strömstad till Göteborg samt i Laholm.
Foto: Stina Olsson
Gå på djupet vid kusten
Västerhavsveckan: Häng med biologer och forskare till havets botten
Nu pågår Västerhavsveckan
som bjuder på många olika
havsrelaterade aktiviteter på,
i och vid havet.
Följ med på forsknings­
exkursion, spana efter sälar,
paddla havskajak eller besök
en spännande fyrplats.
Västerhavsveckan, som är en tema­
vecka för havsmiljön, startade i lör­
dags och pågår fram till och med
söndagen den 11 augusti.
– Vi vet att det finns många pro­
blem i havet, som vi måste göra nå­
got åt – föroreningar, överfiske och
annat. Med Västerhavsveckan hop­
pas vi väcka nyfikenhet och intresse
för dessa frågor, så att fler bryr sig
mer om hur havet mår, säger Sören
Kviberg, ordförande i Västra Göta­
landsregionens miljönämnd, som
redan 2008 tog initiativet till denna
temavecka för havsmiljön.
Under Västerhavsveckan kan du
delta i massor av olika aktiviteter
från Strömstad i norr till Göteborg i
söder. I år deltar även Laholm i Väs­
terhavsveckan.
Forskare bjuder på intressanta fö­
redrag och för barnen finns strand­
skolor, experimentverkstäder, klap­
pakvarier och
mycket mer.
– Här finns allt
för den som vill
lära sig mer om
havet. Följ med
på något av forsk­
ningsfartygen
och träffa kun­
niga marinbiolo­ Tankeställare.
Gunilla Fransson
ger och se hur de
Bangura, projektfilmar och tar
samordnare för Väsprover från havs­
terhavsveckan hopbotten, säger Gu­ pas motivera fler att
nilla Fransson
värna om och vårda
Bangura, projekt­ vårt västerhav.
samordnare.
Foto: Stina Olsson
I Nordstan kan
du ta del av populärvetenskapliga
föreläsningar, experimentverkstad,
barnaktiviteter, klappakvarium och
mycket annat.
Runt om i Göteborg pågår också
aktiviteter på till exempel Sjöfarts­
museet, Göteborgs naturhistoriska
museum och Universeum. I Feske­
kôrka kan du lära dig mer om olika
fiskar och miljömärkningar.
Brännö, Vrångö och Hönö har ett
eget program under varsin dag med
olika aktiviteter.
Man kan också följa med på båt­
turer från bland annat Eriksberg,
Stenungsund och Uddevalla. Dess­
Åk med på forskningfartyg. Marinbiolog Marie Moestrup Jensen kan lära dig mer
om livet på havets botten. utom kan du gå på guidade vand­
ringar i kustnära naturreservat.
– Du kan åka till sälkolonierna
utanför Marstrand, fiska krabbor
eller prova att snorkla längs snorkel­
leden vid Stora Amundön.
Svenska Livräddningssällskapet
Göteborg deltar också under veckan
och pratar om livräddning och sä­
kerhet till sjöss.
– Årets program är fullmatat av
spännande, roliga aktiviteter för
Foto: Gunilla Fransson Bangura
stora och små. Dessutom är nästan
allt gratis för besökaren, säger
­Gunilla Fransson Bangura.
Ett bra sätt att ta sig runt till de oli­
ka aktiviteterna är med kollektivtrafi­
ken och du som är över 20 år och reser
med något av Västtrafiks periodkort
kan dessutom ta med dig tre ungdo­
mar under 20 år utan kostnad.
Erica Holm
Detaljerat program på
www.vasterhavsveckan.se