Växer så det knakar

advertisement
Tisdag 20 januari 2015
Din guide t ill kollektivt rafike n
Susanne Sebestyen,
50 år, Skepplanda.
– Man kan träna på STC träningsklubb som
finns både i Nol, Ale och Älvängen. Det är
bra eftersom utbudet är brett och det finns
allt från barndans för tvååringar till seniorpass för 60+.
Smarta tjänster
för ditt resande.
Pling frågade
några invånare
om tips på
aktiviteter
Bli medlem på Mina sidor.
vasttrafik.se/minasidor
Sök/köp resa
Snabbköp biljett
Jasmin Ashkani, 17 år, Nol.
– Jag är intresserad av musik och kultur och tycker att kulturutbudet är dåligt. Jag kan
inte tipsa om något men önskar att det fanns fler möjligheter för ungdomar att prova på
olika kreativa aktiviteter som dans, teater, sång eller spela något instrument.
Krister Olausson, 67 år, Bohus.
– Jag kan rekommendera att gå och
titta på bandy, det gör jag ofta själv. Vi är
också ett gäng pensionärer som brukar
träffas och fika i Bohus, det är trevligt.
Växer så det knakar
Köp enkelbiljett i
Reseplaneraren.
Ladda ner appen eller
läs mer på vasttrafik.se.
Befolkningen i Ale kommun
fortsätter att växa, kanske
tack vare Alependeln, som
bidragit till snabba resor till
och från både Göteborg och
Trollhättan.
Ale är helt klart en kommun
på frammarsch, men vad finns
det att göra här?
Det finns bland annat en stor
mängd fornlämningar från järnåldern och vikingatiden. Här har
många nedgrävda skatter med vi-
Spårvagnsnamnet
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
Varför heter vagnen Pompelina
och vem var egentligen Elfrida
Andrée?
Pling berättar historien
bakom spårvagnsnamnen.
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
Isaac Béen
kingaföremål som svärd och yxor
hittats. Vid Göta älv ligger Ale
vikingagård som är en rekonstruerad gårdsbebyggelse från vikinga­tiden.
Den som gillar skidåkning kan
bege sig till Alebacken i Alafors.
Vid rätt temperatur sätts snökanonerna igång helt automatiskt
och sedan är det bara att dra
igång pistmaskinerna för åkbara
backar.
Anläggningen har tre nedfarter som servas av två släpliftar
och en barnlift. Alebacken höll
öppet under jul och nyår men nu
har det varit lite för många plusgrader, vilket gjort det svårt att
hålla anläggningen igång.
För information om öppethållande se: www.alebacken.nu.
Du tar dig snabbt till Alebacken
med pendeltåg och sedan buss 411
som stannar 400 meter norr om
Alebacken vid hållplatsen Äskekärr.
Isaac Béen (1888–1962) var
hofpredikant och komminister i
Masthugget 1919–1930 och därefter kyrkoherde i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg.
Han var en färgstark eldsjäl
som blev känd för sitt engagemang för Finlands folk under finska vinterkriget.
ten av att Finland fick hjälp att
besegra Sovjetunionen.
Efter att Sovjetunionen gått till
angrepp på Finland i november
1939 predikade han under en högmässa i Christine kyrka om vik-
Marianne Sjöö, 59 år, Göteborg.
– Jag arbetar på Ale torg och det är ett
bra shoppingcenter med över 30 olika
butiker. Här finns också ett kulturhus med
bibliotek och en idrottshall där det spelas
mycket handboll.
Visste du att...
...Nödinge-Nol är en tätort i Västergötland och centralort för Ale
kommun i Västra Götalands län?
Tätorten ligger på östra sidan
av Göta älv och består av de tre
sammanvuxna tidigare tätorterna Nödinge, Nol och Alafors.
Kommunhuset ligger i Alafors
men delar av den kommunala
administrationen är förlagd till
Nödinge där även kommunens
centrum ligger.
...orten Surte är starkt präglad
av sitt glasbruk som drevs mellan 1862 och 1978? I de gamla
fabrikslokalerna ligger nu ett
museum där man visar vad som
producerats på orten och vilken
roll bruket spelade. Mannen som
formgav Coca-Cola-flaskan,
Alexander Samuelson, arbetade
på Surte glasbruk.
...en ny pendeltågslinje mellan
Göteborg och Älvängen invigdes
9 december 2012?
Denna sträcka på Norge/
Vänerbanan som tidigare haft
enkelspår fick dubbelspår och
stationerna ligger i Gamlestaden, Surte, Bohus, Nödinge, Nol
och Älvängen. En ny station för
regionaltåg har även byggts
söder om Lödöse.
Källa: Wikipedia
Text och foto: Erica Holm
Det som Finland behövde, menade
han, var jaktplan som skulle fördriva fienden. Denna predikan
blev startskottet för en riksomfattande insamling för att köpa
ett antal flygplan för Finlands
räkning. För att vara en kyrkans
man var hans engagemang och
uttryck kanske kontroversiella.
Mindre kontroversiellt var väl hans
vision om att utbilda bibeltrogna
präster. Genom en trosviss insamling grundades på 1920-talet
prästgymnasiet (i dag L M Engströms gymnasium) i Kyrkliga
förbundets regi.
Men först 70 år senare började
hans vision om en bibeltrogen
evangelisk-luthersk fakultet förverkligas när Församlingsfakulteten startade 1993.
Birgitta Rundkrantz
Download