Anmälan till Lysekils kulturvecka 2017-10-06-- 2017-10-12

advertisement
2017-01-26
Utbildningsnämnden
Anmälan till Lysekils kulturvecka 2017-10-06-- 2017-10-12
Förening:
Kontaktperson:
Telefontid dagtid:
E-postadress:
Ditt/ert bidrag till [ ] Utställning
kulturveckan Ange önskad tid
och plats vid
respektive ruta
till höger.
[ ] Föredrag
Ange även om ni
har egna skärmar,
rollups eller
liknande
[ ] Visning (t ex film, bildspel osv)
[ ] Guidning
[ ] Framträdande (musik, sång, uppläsning osv)
[ ] Presentation (vid bord)
[ ] Övrigt
Jag/vi behöver stöd med följande - t ex bord, stolar, OH-apparat, dator, bildprojektor etc…
Information om Oscars, Lysekil:
På Oscars tilldelas varje förening en begränsad plats. Borden varierar i storlek från 1,5 - 1,8 m.
Även väggytan är begränsad per utställare. Vänligen respektera detta.
OBS! Har er förening en logotype? Skicka då även med den i digital form. Har inte någon
logotype inkommit presenteras föreningen i textform i programmet.
Blanketten skickas digitalt till: [email protected] senast den 1 juni 2017.
Med post:
Lysekils Kommun
Kulturansvarig
Lysekils stadsbibliotek
Kungsgatan 18
453 80 Lysekil
Med vänlig hälsning
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards