Fritids på Fridnässkolan
Engagemang, glädje och miljö på den lilla skolan mitt i stan
Vi vill:








Skapa VI-känsla och använda fördelen i att vara en liten skola
Att barnen känner sig sedda, accepterade och betydelsefulla för gruppen varje dag
Utveckla en god självkänsla och gemenskap genom tillit, trygghet och relationer
Utveckla demokratiska medborgare och inflytande genom delaktighet och ansvar
Erbjuda meningsfull fritid tillsammans med andra
Värna om leken och barnens eget skapande
Erbjuda rörelse och lek på stans finaste skolgård
Arbeta nära engagerade föräldrar
Aktiviteter hos oss:











Barnen deltar och tar ansvar i planering av aktiviteter och inköp
Vi hälsar och samtalar med varandra varje dag, enskilt och i liten och stor grupp
Pyssel i olika material, i olika former och utifrån olika tekniker och årstider
Konstruktionslek i olika former och med olika material
Vi jobbar med miljö och återvinning
Vi planterar på skolgården
Vi snickrar utomhus
Lek på skolgård i naturmiljö med hinderbana
Vi eldar vid egen eldstad
Bandy, fotboll, badminton, pulkaåkning och längdskidåkning i egen backe
Vi använder kulturen nära oss, teater och museum
Fritidspersonalen på Fridnässkolan är utbildade för arbete i fritidsverksamhet, genom studier på
högskola och i gymnasiet. Vår verksamhet är förankrad i Skollagen, Lgr11 och Västerås stads
utbildningsplan 2011-2015.
Västerås stad
Box 1150
721 29 Västerås
Postadress:
Stadshuset
721 87 Västerås
Besöksadress:
Stadshusentrén,
Fiskartorget, Västerås
Växel: 021-39 00 00
Fax: 021-18 96 55
E-post: [email protected]
Organisationsnummer:
212 000 20 80